Debatt

Modern viltförvaltning ska ta av räntan och inte förbruka kapitalet

Det stämmer inte att den ideella naturvården har avgörande inflytande på Miljöpartiet, men vi uppskattar att de värderar frågor kring biologisk mångfald högt och hade gärna sett samma inställning hos övriga partier. Det skriver Anders Wirdheim, Birdlife i en slutreplik.

”Det var inte helt oväntat, men mycket märkligt, att Jägareförbundet lyckades ändra regeringens beslut om ripjakten.”
”Det var inte helt oväntat, men mycket märkligt, att Jägareförbundet lyckades ändra regeringens beslut om ripjakten.”Foto: Vidar Ruud/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kjell-Arne Ottosson (KD) och Peter Helander (C) hävdar att vi från den ideella naturvården är ute i ogjort väder när det gäller vårvinterjakten på ripa och att forskningen visar att jakten inte påverkar ripstammarna.

Läs också

Det är både rätt och fel, och detta är frågans kärna. Forskningen gäller det totala jakttrycket. Däremot finns ingen relevant forskning om effekterna av att jaga de ripor som överlevt vintern och som utgör det kapital som ska förräntas under våren. Där har Ottosson och Helander fel.

Dessutom strider jakt under vårvintern mot såväl gängse jaktetik som EU:s fågeldirektiv.

Strider mot jaktetik och EU-direktiv

Det mesta av ripjakten sker under hösten. Då är stammarna som störst eftersom ripornas stora ungkullar blivit flygfärdiga. De stora kullarna är en anpassning till ett högt tryck från rovdjur, men innebär också möjlighet att göra stora jaktuttag utan att det påverkar populationen nämnvärt. Av tio kläckta ungar är det ändå bara någon enstaka som överlever till nästa häckningssäsong.

Men de fåglar som överlever är också de som ska svara för populationens fortbestånd. Att jaga under vårvintern är därför att ta av kapitalet och inte av räntan. Dessutom strider jakt under vårvintern mot såväl gängse jaktetik som EU:s fågeldirektiv. En grundsten i direktivet är att inte jaga under häckningstid. Denna tid innefattar även spel och parbildning, som i ripornas fall inleds under vårvintern.

Jägareförbundets ingång i politiken

Ottosson och Helander insinuerar också att den ideella naturvården har avgörande inflytande på Miljöpartiet. Detta är inte heller korrekt, men vi uppskattar att MP värderar frågor kring biologisk mångfald högt och hade gärna sett samma inställning hos övriga partier.

Det är snarare en annan intresseorganisation, nämligen Jägareförbundet, som har egna ingångar till politiken. Se bara på ”Riksdagens jaktklubb” och på vågen av påtryckningar som följde på regeringsbeslutet att avsluta ripjakten tidigare.

Det var därför inte helt oväntat, men mycket märkligt, att Jägareförbundet lyckades ändra regeringens beslut om ripjakten. Att en intresseorganisation ändrar ett regeringsbeslut i efterhand måste vara unikt i svensk politik.

Läs tidigare inlägg i debatten

C och KD: Regeringen går emot Naturvårdsverket

Det är märkligt att regeringen fattar ett beslut som går emot den egna expertmyndigheten. Man kan inte låta bli att undra om Naturskyddsföreningen och Birdlife har en egen ingång till ett av partierna i regeringen och styr regeringens beslutsfattande. Det skriver de jaktpolitiska talespersonerna Peter Helander (C) och Kjell-Arne Ottosson (KD) i en replik.

Naturskyddsföreningen och Birdlife: Jakttiderna angår fler än jägarna

Regeringen har nyligen beslutat om nya jakttider. Regeringsbeslutet tycks vara en kompromiss där olika intressen ställts emot varandra. Att korta jakttiden för ripor är positivt, men när det gäller de nya jakttiderna för vårjakt på råbock och fortsatt jakt på ejder är vi kritiska, skriver representanter för Naturskyddsföreningen och Birdlife Sverige.

Nämnda personer

Kjell-Arne Ottosson

Riksdagsledamot (KD), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, ledamot Miljömålsberedningen, miljö- och klimatpolitisk talesperson
Grundskollärare (Högskolan i Karlstad 1998)

Peter Helander

Ledamot i partistyrelsen (C)
Officershögskola, flygförare i Flygvapnet

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00