Lunds kommun: Kostnadsutjämning – lite mer lika, men lite mer riskfyllt

DEBATT. Det kommunala utjämningssystemet är viktigt för att säkra alla erbjuds en bra välfärd. Men de föreslagna ändringarna riskerar att drabba tillväxtmotorer i en tid då de behövs som mest, skriver Inga-Kerstin Eriksson (C), kommunalråd.

Inga-Kerstin Eriksson (C)
Kommunalråd och ordförande i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun
 

Förra hösten presenterades ett nytt förslag för kostnadsutjämningen under namnet ”Lite mer lika”. Kostnadsutjämningssystemet är till för att alla kommuner i Sverige ska ha en mer jämlik samhällsservice. Det innebär oftast att kommuner med större städer och mer arbetsför befolkning betalar till landsbygdskommuner och kommuner med mindre arbetsför befolkning, i jämförelse med barn och äldre.

Svårt att klara budget

Förslaget på ett nytt utjämningssystem slår, precis som förra gången det ändrades, hårdast mot kommuner som Lund. 25 miljoner kronor till blir Lunds kommuns budget belastad med. I Lund har vi den senaste tiden investerat en hel del i boenden, förskolor och skolor. Detta har varit nödvändigt då många vill bo och verka i Lund. Med den förändrade demografin blir det allt tuffare för kommunen att klara sin budget.

I juni 2019 fick Lunds styre igenom en budget med tunga effektiviseringar. Vi lämnar nu en högkonjunktur och behöver ställa om våra verksamheter när tillväxten inte är lika stark. Men i en tid när konjunkturen vänder är det än viktigare att kommuner som Lund, en tillväxtmotor där många företag vill etablera sig, har möjligheten att skapa förutsättningar för etablering. Företagen, stora som små, skapar medlen för välfärden. Sverige måste även vara konkurrenskraftigt i en allt mer internationell värld.

Effektivisera administrationen

Lund hade gärna sett att andra delar av kostnadsutjämningssystemet ses över. Precis som många kommuner i landet tvingas effektivisera så borde staten också göra detta. Kring kostnadsutjämningssystemet och i synnerhet kring de riktade statsbidragen är där mycket arbetskrävande administration, stora delar av detta går att effektivisera.

Systemet viktigt – men kan drabba tillväxt

Det kommunala utjämningssystemet är viktigt för att säkra alla kommuners möjligheter att erbjuda en bra välfärd. Det är framförallt viktigt för landsbygdskommuner där befolkningen minskar och befolkningen blir allt äldre.

I Sverige ska man kunna bo kvar i sin hemkommun även efter pensionen. Landsbygdskommunerna är även viktiga för att det är här vår mat produceras och vår skog brukas.

Lunds kommun ser en stor risk i att göra om systemet på det föreslagna viset. Det drabbar tillväxtmotorer i en tid då de behövs som mest.

Beslutskedja: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

3/11
2016
1/10
2018
17/5
2019
24/5
2019
11/6
2019
1/7
2019
2/7
2019
9/7
2019
21/8
2019
29/8
2019
24/9
2019
28/10
2019
15/11
2019
20/11
2019
14/1
2020
16/6
2020
25/6
2020
30/6
2020
15/10
2020

Forrige artikel Fahlén: Dags att ta det fulla ansvaret över skolan, Magdalena Andersson Fahlén: Dags att ta det fulla ansvaret över skolan, Magdalena Andersson Næste artikel MED: Socialdemokraterna har spelat ut sin roll i svensk politik MED: Socialdemokraterna har spelat ut sin roll i svensk politik
Överblick: LO-ordförande död och splittringar inom Liberalerna

Överblick: LO-ordförande död och splittringar inom Liberalerna

ÖVERBLICK. Tidigare LO-ordförande har avlidit i sviterna av Covid-19. Liberalerna i Stockholm röstar emot partistyrelsen. Förslaget om kommunläkare har riksdagsmajoritet. De nordiska länderna går om Sverige i jämställdhetsarbete. Läs Altingets nyhetsöverblick.