LO: Staten måste ta större ansvar för välfärden

DEBATT. Strukturella kostnader i glesbygd är högre än på andra orter. Ett statligt stöd bör skapas till de kommuner som är hårdaste drabbade av demografiska förändringar, skriver ansvariga för LO:s jämlikhetsutredning.

Marika Lindgren Åsbrink
Anna Almqvist
Ulrika Vedin
Ansvariga för LO:s jämlikhetsutredning

Sverige är ett bra land att leva i, men de senaste decennierna har Sverige rasat från toppen till en tionde plats på listan över de mest jämlika länderna i OECD. Inte nog med det. Inkomstskillnaderna har ökat snabbare här än i något annat jämförbart land under samma tidsperiod.

I dag räknas drygt 13 procent av Sveriges vuxna befolkning som relativt fattiga, vilket innebär att de har en ekonomisk standard som skiljer sig avsevärt från vad som är normen i samhället i stort. Ojämlikheten varierar dessutom stort beroende på var du bor.

Kommunala utjämningssystemet

LO:s jämlikhetsutredning föreslår en rad åtgärder för att minska inkomstskillnaderna i hela landet. Det handlar till exempel om ökad kapitalinkomstbeskattning och stärkt arbetslöshets- och sjukförsäkring. En viktig punkt handlar om att förbättra det kommunala utjämningssystemet, som fördelar pengar till Sveriges kommuner och landsting.  

Högre trots lägre inkomst

Landets kommuner och landsting har mycket olika skattesatser. Det får en direkt påverkan på människors privata ekonomi. Dessutom är skattesatsen ofta högre i kommuner där medborgarnas inkomster är lägre. Alltså betalar låginkomsttagare ofta mer i skatt, utan att nödvändigtvis få bättre välfärd. 

Så kan vi inte ha det. Det kommunala utjämningssystemet behöver användas mer effektivt för att hålla ihop landet och säkra välfärden för vanligt folk.

Höjda statsbidrag

Staten måste också ta ett större finansieringsansvar för välfärden för att undvika behovet av kommunala skattehöjningar av demografiska skäl. Det kan exempelvis ske genom ett handslag mellan kommuner och stat. Statsbidragen till kommuner och landsting måste höjas för att undvika kommunala skattehöjningar på grund av den demografiska utvecklingen.

Borde vara självklart

En stor del av kommunernas kostnader varierar med invånarnas socioekonomi. Ändå är det bara vissa av delmodellerna inom kostnadsutjämningen som tar hänsyn till detta. Det borde vara en självklarhet att socioekonomi får ett större genomslag i kostnadsutjämningen än vad som är fallet idag.

Ta Sverige tillbaka till jämlikhetstoppen

LO föreslår därför följande:  

  • Skatteutjämningen måste ta större hänsyn till att de strukturella kostnaderna i glesbygd är högre än på andra orter.
  • Kommunala skattehöjningar av demografiska skäl bör undvikas. Istället behöver staten ta ett större finansieringsansvar för välfärden. 
  • Det bör skapas ett särskilt statligt stöd till de kommuner som är hårdast drabbade av de demografiska förändringarna. 

Vill politiker öka jämlikheten och minska inkomstskillnaderna mellan människor och regioner, så är det fullt möjligt. Våra förslag gynnar LO-medlemmar, men även alla andra. Ta nu Sverige tillbaka till jämlikhetstoppen.

Beslutskedja: Översyn av kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

3/11
2016
1/10
2018
17/5
2019
24/5
2019
11/6
2019
1/7
2019
2/7
2019
9/7
2019
21/8
2019
29/8
2019
24/9
2019
28/10
2019
15/11
2019
20/11
2019
14/1
2020
16/6
2020
25/6
2020
30/6
2020
15/10
2020

Forrige artikel TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser TCO: Framtidens politik behöver fler kompromisser Næste artikel Sifo: Högt förtroende för våra svenska myndigheter Sifo: Högt förtroende för våra svenska myndigheter
Här är vårens riksdagsvikarier

Här är vårens riksdagsvikarier

ERSÄTTARE. Under våren är flera av de ordinarie riksdagsledamöterna lediga. Bland vikarierna finns bland annat tre tidigare riksdagsledamöter och Annie Lööfs förra pressekreterare.