Göteborgs nya bidragsystem till studieförbunden: ”Vilda hästar”

Göteborg stad ska införa ett nytt bidragsystem till studieförbunden med ökad politisk styrning, kontroll och administration, vilket väckt oro bland studieförbunden. Enligt Conny Pettersson, chef på ABF Göteborg, är den strängare linjen omotiverad. Det nya bidragsystemet innehåller flera av statsvetaren Magnus Ranstorps förslag.

Foto: Björn Larsson Rosvall /TT
Marie Lundahl

Som Altinget tidigare rapporterat har det stormat kring studieförbundsbidragen i Göteborgs stad. I våras drog staden in bidrag till Ibn Rushd efter fuskanklagelser, trots att förvaltningen godkänt bidraget.

– Detta beslut är baserat på lösa påståenden som cirkulerar i media men som inte har någon grund. Det finns ingen fakta eller bevis på att vår verksamhet inte skulle möta krav och riktlinjer, sa Malin Novén, distriktschef för Ibn Rushd Västra, till Altinget då.

Nytt bidragssystem oroar

I tisdags tog Socialnämnden Centrum i Göteborg stad beslut om nytt bidragssystem till studieförbunden.

Enligt David Samuelsson, generalsekreterare för branschorganisationen Studieförbunden i samverkan, innebär beslutet att ”långsiktig och stabil finansiering av studieförbunden med generella bidrag ersätts av kortsiktig projektfinansiering.”

Ökad politisk styrning

Men Ingela Andersson, chef för förvaltningens enhet för samverkan med civilsamhället menar att det inte stämmer.

– Det har inte varit tal om projektstöd. Bidragen har alltid varit ettåriga, och nu blir de faktiskt tvååriga, säger hon till Altinget.

– Den stora skillnaden är att man innan har fått kommunbidrag baserad på tidigare verksamhet. Nu ska studieförbunden i stället ansöka om bidraget och förvaltningen får göra en bedömning av verksamheten före utbetalning.

Konsekvensen blir att nämndpolitikerna kan rikta bidragen mer.

– Kommunen kan då betala mer för en sorts verksamhet och mindre för en annan, säger Ingela Andersson.

Omotiverat

Enligt Conny Pettersson, chef och ombudsman på ABF Göteborg är politikernas ”militanta” linje med nytt bidragssystem och ökad kontroll omotiverad.

– Moderaterna och Liberalerna i spetsen verkar tro att det är öppna spjäll på pengarna, och så är det inte, säger han till Altinget.

Utöver anklagelserna mot Ibn rushds verksamhet i våras har inga oklarheter uppdagats.

– Vi vill inte ha välfärdsfusk i vår verksamhet och vi har granskat vår verksamhet ingående med utgångspunkt från Folkbildningsrådet.

Granskningarna har inte lett till några upptäckter av fusk.

– Hos oss har det inte hänt något allvarligt. Den lilla del verksamhet som inte stämt har vi återrapporterat, säger han.

”Vilda hästar”

Conny Pettersson menar att nämndens ordförande Nina Miskovsky drivit en alltför hård linje vilket gör att det blir svårt att ändra sig i frågan.

– Ja, bestämmer man sig för att hela hagen är full av vilda hästar då blir det svårt att ta tillbaka när man märker att det inte är så, säger han.

Han menar att politikerna inte lyssnat på vilka granskningsåtgärder Studieförbunden i samverkan och Folkbildningsrådet har gjort i frågan.

Stryker kulturmål

Socialnämnden Centrum stryker även studieförbundens mål för kulturverksamhet, trots att statens uttalade syfte för med studieförbunden är att ”bidra till att bredda intresset för och öka delaktigheten i kulturlivet”.

Vilka konsekvenser kan det få för förenings- och kulturlivet?

– Det är svårt att bedöma beslutet, eftersom varken studieförbunden eller förvaltningens tjänstemän vet hur det här ska gå till, säger Conny Pettersson.

Han påpekar att politikerna i nämndbeslutet också hänvisar till ett egenkontrollprogram från Studiefrämjandet.

– Men det egenkontrollprogrammet har inte kommit än, ingen har sett det. Politikerna hänvisar till något som inte finns.

Ranstorps förslag?

Statsvetare och docent Magnus Ranstorp har i den offentliga debatten de senaste åren förordat en sträng behandling av studieförbundens verksamhet för att komma åt fusk och odemokratisk verksamhet.

Magnus Ranstorp, statsvetare och docent, Försvarshögskolan.
Magnus Ranstorp, statsvetare och docent, Försvarshögskolan. Foto: Jonas Ekströmer/TT

På Twitter skrev han den 23 augusti om sex förslag han tycker att Göteborg stad ska ta till sig i formuleringen av sitt nya bidragssystem till studieförbunden.

Flera av hans förslag om ”krocklista”, kostnadsersättningar och plats för verksamheten finns med i Göteborg stads nya bidragsystem till studieförbunden. I den sista tweeten om förslagen skriver han:

 ”Insiders i studieförbund”

Magnus Ranstorp bland andra har skrivit flera debatter på Altinget rörande studieförbunden. På frågan om han varit rådgivande till Socialnämnden Centrum skriver han i en kommentar till Altinget:

”Vi har haft olika dragningar till partier på riksdagsnivå om de förslag jag twittrat om (S, M, L, KD). Även gett det lokalt i olika sammanhang men inte till Socialnämnd GBG - däremot kan de skickats runt. Våra förslag är utformade med input från våra insiders i studieförbund. Har talat med Nina M. någon gång tidigt innan beslut om Ibn Rushd (bakgrundsinformation) men har inte haft dialog om utformning av nytt system i GBG stad. Dock är det glädjande att vissa delar av våra förslag finns med för då kommer man verkligen åt fusket.”

Altinget har försökt att nå Socialnämnden Centrums ordförande Nina Miskovsky (M) för en kommentar, men utan framgång.

Nämnda personer

Magnus Ranstorp

Styrelseledamot Sida, docent i statsvetenskap och strategisk rådgivare vid Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet (CTSS) vid Försvarshögskolan
Docent i statsvetenskap (Försvarshögskolan 2005)

Nina Miskovsky

Ersättare i kommunstyrelsen (M) Göteborgs stad
Fil. kand i internationella arbetslivsstudier (Göteborgs uni., 1998)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00