Folkbildningsrådet: Avbryt nedskärningarna för studieförbunden

I sitt budgetunderlag ber Folkbildningsrådet regeringen att avbryta nedskärningarna för studieförbunden och behålla det statliga stödet på 2024 års nivå. ”Vår bedömning är att man inte i tillräckligt hög utsträckning har tagit in argumenten för alla otroligt bra insatser som görs på många av de områden som regeringen efterfrågar”, säger Mats Bernerstedt, tillförordnad generalsekreterare för Folkbildningsrådet.

Folkbildningsrådets t.f. generalskereterare Mats Bernerstedt hoppas att regeringen ska se folkbildningens insatser på många av de områden som regeringen efterfrågar, som civil beredskap
och att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.<br><br>
Folkbildningsrådets t.f. generalskereterare Mats Bernerstedt hoppas att regeringen ska se folkbildningens insatser på många av de områden som regeringen efterfrågar, som civil beredskap och att bryta ofrivillig ensamhet hos äldre.

Foto: Kerstin Westeson
0:000:00