Folkbildningen om direktiven för nyanlända: ”Finns en vilja att ta ett större ansvar”

De som flyr från Ukraina har inte rätt till sfi. Däremot står Sveriges folkhögskolor och studieförbund redo att ta emot dem som kommer. Altinget har pratat med representanter från folkbildningen om hur de tacklar ansvaret.

0:000:00