Ny myndighet till Uppsala

KORTNYTT. Uppsala får den nya Etikprövningsmyndigheten, har regeringen beslutat.

Den nya Etikprövningsmyndigheten ska lokaliseras till Uppsala. Det framgår av ett kommittédirektiv från regeringen.

– Människor som ställer upp för forskningen måste känna sig trygga – därför är det viktigt med en enhetlig etikprövning. Genom att placera den nya myndigheten i Uppsala vill vi underlätta samverkan både inom myndigheten och med andra myndigheter, inte minst Läkemedelsverket, säger Helene Hellmark Knutsson (S), minister för högre utbildning och forskning, i ett pressmeddelande. 

Myndigheten ska ha verksamhet på totalt sex orter, enligt regeringens direktiv: Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Uppsala och Umeå. En utredare får i uppdrag att bemanna myndigheten, lämna förslag till instruktion och regleringsbrev. Myndigheten ska inleda verksamheten den 1 januari 2019.

I dag är verksamheten uppbyggd vid regionala etikprövningnämnder på samma orter.

 

 

Forrige artikel Fortsatt tufft för L i opinionen Næste artikel Moderaterna mest omnämnda partiet 2017
Besöksförbud till äldreboenden och fler ska testas

Besöksförbud till äldreboenden och fler ska testas

STRATEGI. Regeringen inför besöksförbud på äldreboenden och ger Folkhälsomyndigheten i uppdrag att ta fram en nationell strategi för att öka testning. Statsministern uppmanar svenska folket att inte resa i påsk.