Doroteas KSO: Sänk kommunalskatt i småkommuner genom extra statsbidrag

DEBATT. Genomför förslaget om att inrätta ett småkommuntillägg i statsbidragssystemet. Det handlar om 72 kommuner som på det här sättet skulle kunna hamna närmare rikssnittet i skatteuttag, skriver Doroteas kommunstyrelseordförande Nicke Grahn (L). 

Nicke Grahn (L)
Kommunstyrelsens ordförande, Dorotea, Västerbottens län


I dag skiljer det nästan sex kronor i kommunalskatt mellan kommunerna med lägst skatt och de med högst skatt. Kommunerna med låg skatt har ofta fördelen av att ligga i eller nära storstadsområden där man kan ha nytta av andra kommuners utbud.

Till viss del kan det skattegapet förklaras genom att kommuner har gjort olika prioriteringar, men det är inte hela anledningen till skillnaden i kommunalskatt. De riktigt små kommunerna ligger ofta i områden med stora geografiska avstånd, och där går det inte att prioritera på samma sätt. Om jag tar min egen hembygd Dorotea, som exempel, är kommunen 16 x 3 mil och det gör att hur liten skolan än blir i fjällområdet, kan den inte läggas ner eftersom det är orimligt för sexåringar att åka 24 mil per dag till skolan. Fjällen är dessutom ett tillväxtområde, så att ta bort offentlig service i området är direkt kontraproduktivt.

"Undergräver tilltron"

Skillnader i kommunalskatt måste kunna förklaras med att kommuner har prioriterat olika. En orimlig skillnad i kommunalskatt som inte kan förklaras av prioriteringar, undergräver tilltron till att invånare, oavsett hemkommun, ska ha en någorlunda likvärdig offentlig service. För en genomsnittlig familj kan skatteskillnaden innebära cirka 30 000 kronor i mindre köpkraft. Dessutom ligger inkomstnivåerna ofta lägre än i större kommuner, vilket innebär en dubbel effekt för invånarna i kommuner med hög skatt och låga inkomster.

Ingen Norrlandsfråga

Kommuninvest har i en rapport visat att många invånarmässigt små kommuner har en glesbygdsnackdel, det vill säga att det inte går att prioritera bort delar av verksamheten, eftersom alternativ saknas. Det går inte att ställa hela kommundelar utan omsorg, skola eller kollektivtrafik.

I rapporten föreslår Kommuninvest att ett småkommuntillägg inrättas i statsbidragssystemet. Det skulle innebära att kommuner med mindre än 10 000 invånare får 12 miljoner i extra statsbidrag för att kunna sänka kommunalskatten. För de riktigt små kommunerna skulle det innebära att skattegapet gentemot lågskattekommunerna i det närmaste halverades.

Det handlar om 72 kommuner som på det här sättet skulle kunna hamna närmare rikssnittet i skatteuttag. Kostnaden skulle bli 864 miljoner kronor, en i sammanhanget mycket rimlig summa. Kommunerna är spridda över hela landet, så det är inte en renodlad ”Norrlandsfråga”.

Vi folkbildar gärna

Trots rapportens förklaring om geografiska nackdelar i glesbefolkade delar, finns det säkert de som tror att skillnaden i kommunalskatt beror på oförmåga till prioritering. Dessa är varmt välkomna på studiebesök till en fjäll- eller skärgårdskommun så ska vi så gärna folkbilda om hur Sveriges geografi ser ut och utmaningarna att bedriva offentlig service där det är långt mellan människorna.

Genomför förslaget

En invändning mot förslaget kan vara att det även finns kommuner med mer än 10 000 invånare som har hög skatt. Det stämmer, men det hindrar inte att förslaget från Kommuninvest är mycket bra. Låt inte det bästa bli det godas fiende. Genomför förslaget från Kommuninvest.

Beslutskedja: Skattereduktion för boende i vissa glest befolkade områden (regional skattereduktion)

30/3
2019
2/5
2019
28/1
2020
3/4
2020
15/5
2020
11/6
2020
16/6
2020
3/7
2020
26/8
2020
21/10
2020

Forrige artikel Debatt: Svenska företag måste bidra när biståndet minskar Debatt: Svenska företag måste bidra när biståndet minskar Næste artikel "SKR och regionerna försöker inte stoppa digitala vårdmöten"
Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

Debatt: De dominerande nätplattformarna behöver begränsas

DEBATT. Reglerna måste anpassas till en förändrad verklighet där långsiktiga effekter på konkurrens och innovation är viktigare än kortsiktiga priseffekter. Svenska företag måste kunna konkurrera, skriver Pontus Braunerhjelm, forskningsledare och professor.