Debatt

"Den feministiska regeringen har gått vilse"

DEBATT. Sverige behöver en ny regering som kan ta tag i det utbredda våldet mot kvinnor i samhället. Vi har flera konkreta förslag för att hjälpa våldsutsatta kvinnor, skriver Désirée Pethrus (KD).

"Vi stärker polisen så att fler poliser kan vara ute på gator och torg för att öka tryggheten och vill även återinföra specialenheter för sexualbrott inom polisen."
"Vi stärker polisen så att fler poliser kan vara ute på gator och torg för att öka tryggheten och vill även återinföra specialenheter för sexualbrott inom polisen."Foto: Johan Nilsson/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Désirée Pethrus (KD)
Riksdagsledamot och jämställdhetspolitiska talesperson


I dag är det Internationella kvinnodagen och även om vi kommit långt i Sverige kvarstår många utmaningar. En är det våld som drabbar kvinnor och utvecklingen går tyvärr åt fel håll med nuvarande regering.

Dystert rekord

Kvinnors otrygghet i samhället har ökat markant de senaste åren. Vi ser det på hur antal anmälda våldtäkter fortsätter öka i en oroväckande takt. Från 2018 till 2019 ökade antalet med tio procent till 8 350 våldtäkter och sedan 2015 har vi sett en generell ökning.

Vi ser det på hur nästan varannan ung kvinna har valt en annan väg hem på grund av rädsla för brott.

Förra året tog Kvinnofridslinjen emot fler samtal än någonsin tidigare. Den 30 december besvarades hela 204 samtal, vilket dessvärre innebar ett dygnsrekord.

Segt tempo

Vi kan inte lägga våldsbrottsärenden mot kvinnor på hög, utan samhället måste ta mäns våld mot kvinnor på ett större allvar. 

Désirée Pethrus (KD)
Riksdagsledamot och jämställdhetspolitiska talesperson

Den feministiska regeringen har gått vilse. Vi kristdemokrater har under flera år drivit på frågan om skärpta straff för våldtäkt, men först nu har regeringen börjat lyssna. Vi föreslog mer pengar till Nationellt centrum för kvinnofrid, först nu har regeringen agerat. Det tempot duger inte.

Preventiv effekt

Många kvinnor drabbas också av hedersrelaterat våld och förtryck. Vissa studier visar att cirka 124 000, alltså var tionde ungdom mellan 15 och 25, är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck. Det är förfärliga siffror som visar på hur ofria liv alltför många, primärt kvinnor, lever.

Désirée Pethrus (KD), jämställdhetspolitiska talesperson.
Désirée Pethrus (KD), jämställdhetspolitiska talesperson. Foto: Kristdemokraterna

Det är bra att regeringen föreslagit åtgärder för att motverka tvångs- och barnäktenskap, men för att på riktigt angripa problemet behövs ett nationellt kompetensteam inom polisen som i samverkan med Utrikesdepartementet får befogenhet att kunna hämta hem bortförda flickor i utlandet.

Det brittiska systemet med ”Forced marriage unit” kan agera som förebild, där man i Storbritannien kan lagföra föräldrar som misstänks ha fört bort barn, vilket även får en preventiv effekt.

Konkreta förslag

Kvinnojourernas arbete är ovärderligt för de kvinnor som lever i skräck och under ständigt hot. De har fått mer pengar i årets budget, vilket är bra, men tyvärr har flera kommuner på grund av detta dragit ner på resurserna till jourboenden. Det är verksamheter som redan är hårt belastade och där kvinnor och barn ofta blir kvar under så lång tid som ett år.

Vi kristdemokrater har konkreta förslag för att hjälpa våldsutsatta kvinnor. Vi anser att man måste skärpa minimistraffet för fridskränkning från nio till tolv månader.

I dag är polisen beroende av att målsägande samarbetar, vilket givet brottets natur ofta inte är fallet. Om minimistraffet i stället höjdes till ett års fängelse skulle polisen på egen hand kunna hämta ut exempelvis journaluppgifter och driva vidare en utredning även om den utsatta kvinnan själv inte vågar.

Behövs en ny regering

Därtill satsar vi mer resurser på rättsväsendet än januaripartierna. Vi stärker polisen så att fler poliser kan vara ute på gator och torg för att öka tryggheten och vill även återinföra specialenheter för sexualbrott inom polisen.

Vi kan inte lägga våldsbrottsärenden mot kvinnor på hög, utan samhället måste ta mäns våld mot kvinnor på ett större allvar.

Sverige behöver en ny regering som kan ta tag i det utbredda våldet mot kvinnor i samhället.

Nämnda personer

Désirée Pethrus

Oppositionsregionråd (KD) Region stockholm, ledamot partistyrelsen
Socionom (Mittuniversitet, 1981)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00