Debatt: Viktigt med bred representation när vi bygger upp Sverige

DEBATT. Krisen är en möjlighet att bygga nytt. En ”post-corona-kommission” kan leda arbetet med att skapa en bättre värld efter pandemin. En sådan måste ha en bred representation för att vara relevant, skriver Martin Nihlgård från organisationen Individuell människohjälp tillsammans med flera andra.

Vårt hus har drabbats av en olycka och vi behöver renovera och bygga om, inte bara lappa och laga det gamla. Då ska vi inte investera i den gamla oljepannan, utan passa på att ersätta den med klimatsmart uppvärmning. Byta elsystem och avfallshantering. Riva väggar och eventuella glastak så att vi får en öppnare tillvaro. Rensa den muggiga källaren där det står saker från kolonialtiden och skräpar.

Det är nu vi har chansen. Att inte låta rädslan tvinga oss att vända oss inåt, som personer, grupperingar eller nationer. Krisen har visat att vi måste jobba tillsammans. Samhället flödar av medmänsklighet och nyskapande idéer.

Globala mål

Regering och riksdag avsätter oerhört mycket pengar för att rädda Sveriges ekonomi. Det behövs sannolikt väldigt mycket mer och vi måste vara smarta när vi bestämmer hur resurserna ska användas: att de går till rätt branscher, rätt strukturer och rätt saker. Satsningar som bidrar till att nå de Globala målen.

Måste omfatta alla

Ett antal initiativ har nu väckts, bland annat av oss, om att vi ska ta chansen att bygga något mycket bättre när vi renoverar samhället. Internationellt samlas idéerna under rubriken Build back better.

I detta är det viktigt att få med en mångfald av infallsvinklar och ha en bred representation. Exempelvis har Stockholms Handelskammares utspel med ”omstartskommissionen” ett alltför snävt perspektiv. De är inte heller tillräckligt modiga och framsynta i sin uppdragsbeskrivning och vi saknar mycket i upplägget.

Var är ungdomarna? Var är civilsamhället? Var finns utblicken mot Sveriges roll i världen utanför EU? Var är 2030-agendan? Och det är, enligt vad som framgår, förvånande litet fokus på klimatet, en ännu större kris som står framför oss. Dessutom sänder det fel signaler att låta en kommission bara utgå från huvudstaden. En post-corona-kommission måste tydligt omfatta hela landet.

"Hålla front"

Besluten om framtiden måste försöka fånga upp frågor som: Hur vill vi leva? Hur vill vi arbeta och konsumera? Hur vill vi värna mänskliga fri- och rättigheter? Hur skapar vi ett samhälle som omfamnar alla?

Vi måste också tillsammans hålla front mot den politiska motrörelsen, med protektionism och skuldprojicering, som breder ut sig på många håll i världen. Vi kan inte utgå från att Sverige är förskonat.

Alla är en tillgång

Världen behöver en rättvis omställning till ett hållbart samhälle, och nu finns chansen att påbörja den på allvar. Pandemin testar solidariteten – i Sverige, i Europa och i världen.

Vi vill att målbilden ska vara en samhällsmodell som inspirerar till innovation i företag och organisationer. Ett samhälle där människor tillåts vara sig själva och där alla är en tillgång, med kompetens att vara med och utveckla landet. Ett samhälle som står demokratiskt starkt och där jämställdhet och jämlikhet är en självklarhet. Där landets sociala och ekologiska hållbarhet, livskvalitet och möjlighet till självförverkligande är lika viktiga som de ekonomiska styrtalen.

Ny kunskap

De personer som av Stockholms Handelskammare utsetts att vara med i ”omstartskommissionen” är kloka människor. Men de har på olika sätt varit med och byggt det samhälle vi har och det behöver kompletteras med nytt blod och ny kunskap. Det är nu det finns en chans att bygga framtidens Sverige. Inte bygga om Sverige av i går.


Martin Nihlgård
Generalsekreterare, Individuell människohjälp (IM)
Veronika Bard
Ambassadör, Sveriges representation vid de internationella organisationerna i Genève
Emelie Weski
Förste vice ordförande, LSU - Sveriges ungdomsorganisationer
Peter Gustafson
Vd, Symbal communications
Emelie Lantz
Doktorand, Mänskliga rättigheter vid Lunds universitet
Nino Subotic
Entreprenör, Fast track Malmö
Emelie Ekblad
Medgrundare, MAD (Make a Difference)

Forrige artikel Jimmie Åkesson: Första maj – inte längre Socialdemokraternas domän Jimmie Åkesson: Första maj – inte längre Socialdemokraternas domän Næste artikel Malmqvist (M): Malmqvist (M): "Vi menar allvar med att mäns våld mot kvinnor inte tolereras"
Rysk media skildrar Sverige mest negativt

Rysk media skildrar Sverige mest negativt

UTRIKES. Rysk media skildrar de nordiska länderna olika. Ryska nyhetsorganisationen Sputnik skildrar Sverige – i jämförelse med grannländerna Finland, Danmark och Norge – betydligt mer negativt. 

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

Sanktioner kan införas mot riksdagsskolkare

FÖRSLAG. Ledamöter som inte närvarar i riksdagen tillräckligt ofta ska tvingas betala tillbaka arvode föreslår en parlamentarisk kommitté.

– Det är förstås helt orimligt och oacceptabelt att strunta i riksdagsarbetet och ändå fortsätta uppbära riksdagsarvode, säger talman Andreas Norlén till Altinget.