Debatt

Debatt: Skamligt av Skolinspektionen att inspektera nu

DEBATT. Läget för landets lärare är oerhört pressat, många vittnar om att distansundervisningen inte hinns med under ordinarie arbetstid. Att Skolinspektionen i det läget skickar inspektörer på dem är skamligt, skriver Marcus Larsson, tankesmedjan Balans. 

Foto: Berit Roald/NTB scanpix/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Marcus Larsson
Tankesmedjan Balans


Coronaviruset har vänt upp och ner på hela skolvärlden. Kommunpolitiker, förvaltning, rektorer, lärare, elever och föräldrar kämpar på så gott det går med att göra det bästa möjliga av en omöjlig situation. Fackförbunden har hamnat i en svår sits där medlemmar vill hjälpa till för att lösa så många problem som möjligt men där arbetsmiljölagens skrivningar om att man inte ska jobba sig sjuk självklart fortfarande gäller.

Även vi i tankesmedjan Balans har fått tänka till om hur vi bör förhålla oss till den här nya situationen. De flesta tycks göra så bra de kan och att i det läget rikta kritik mot hur arbetsgivare eller fack agerar har inte känts rätt.

I stället funderar vi mycket på hur vi kan bidra till att synliggöra välfärdens ekonomiska läge när notan för de enorma – men säkert rimliga – statliga satsningarna på näringslivet ska betalas. För vi vet vilka som brukar få betala ekonomiska kriser: de som jobbar i välfärden. Fler arbetsuppgifter kommer att krävas på mindre tid och då behövs det några som kan granska budget ur medarbetarnas perspektiv.

Tar inte hänsyn till läget

Några som inte resonerar på det här sättet är Skolinspektionen. De tycker att det nu är lämpligt att dra igång granskningar av hur lärarna på gymnasieskolorna klarar distansundervisningen. Här kommer några klipp från en intervju i Aftonbladet med Skolinspektionens generaldirektör Hélen Ängmo.

”Arbetet inleds efter påsk. Vi ska kartlägga och ställa frågor om sådant vi vet kan vara utmaningar, som hur elever får särskilt stöd och hur elever får den undervisningstid de ska ha.”

”Det gäller ju för oss att jobba välavvägt. Vi har givit skolorna rådrum för att ställa om, men vårt uppdrag gäller även i kristid.”

”Eleverna ska ju även i den här situationen få en godtagbar utbildning. Det blir vår roll att kontrollera det.”

”Det är en av de saker vi kommer att fråga om, hur skolorna planerat att ta igen förlorad tid.”

I en intervju på Altinget säger Ängmo:

”Att man inte drar ner stödet kraftigt för vissa elever utan snabbt kan komma på banan igen. Skolorna har behövt en viss tid att ställa om, men det får inte vara för lång tid utan stöd till elever, säger Helén Ängmo.”

Lärarna under hög press

Landets gymnasielärare fick några dagar på sig att ställa om från klassrumsundervisning till distansundervisning via nätet. Väldigt få gymnasielärare har ifrågasatt det här utan de har gjort sitt yttersta för att eleverna ska få en så bra undervisning som möjligt, givet de försämrade omständigheterna.

Många lärare har dock vittnat om att distansundervisningen är mycket tidskrävande och att de har svårt att hinna med arbetet under sin ordinarie arbetstid. Men Skolinspektionen tycker alltså att skolorna nu haft tillräckligt med tid att ställa om. I ett läge där lärare och rektorer jobbar med en arbetsbelastning som i ännu högre utsträckning än annars riskerar att göra dem sjuka beslutar sig Skolinspektionen för att sätta igång en riktad granskning.

Häpnadsväckande taktlöst

Det här är häpnadsväckande taktlöst, till och med för att vara Skolinspektionen. Det lärare och rektorer behöver nu är myndigheter och politiker som står på deras sida när de kämpar för elevernas möjligheter att lära sig saker, trots krisläget och för att bevara sin egen hälsa. De behöver inte påhälsning av inspektörer som ska granska hur väl undervisningen lever upp till statliga krav, som är orimligt höga givet nuläget.

Om utbildningsminister Anna Ekström (S) värnar om våra rektorer och lärare tar hon omedelbart ett politiskt initiativ för att sänka kraven på skolan och för att ändra Skolinspektionens uppdrag till att under nuvarande omständigheter inte vara granskande och kontrollerande.

Att Skolinspektionen skickar sina inspektörer på lärare och rektorer mitt i coronakrisen är inget annat än skamligt. 

Nämnda personer

Anna Ekström

Ordförande Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation (Rio), styrelseordförande Umeå universitet, ordförande ABF Stockholm, ordförande folkhögskolan Biskops arnö.
Jur. kand (Stockholms uni., 1988)

Helén Ängmo

Generaldirektör Skolinspektionen
Fil. mag i statsvetenskap (Linköpings uni., 1989)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00