Debatt

Debatt: Åtta satsningar som måste till nästa år

DEBATT. För svensk välfärd och konkurrenskraft behövs dessa åtta nödvändiga satsningar i propositionen för forskning och högre utbildning, skriver Swedsoft.

Gabriel Modéus, generalsekreterare, och Richard Bunk, ordförande, Swedsoft.
Gabriel Modéus, generalsekreterare, och Richard Bunk, ordförande, Swedsoft.Foto: Swedsoft
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Richard Bunk
Ordförande, Swedsoft
Gabriel Modéus
Generalsekreterare, Swedsoft

 

Mjukvara utgör grundbulten för i stort sett alla funktioner och produkter i dagens samhälle. Det är en “osynlig” infrastruktur som är integrerad i den digitaliserade ekonomin och i hela samhället.

Det är mjukvaran som möjliggör digitaliseringen. Därför krävs stora satsningar på mjukvara och mjukvaruutveckling i forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020.

Mer avancerat i dag

Innan digitaliseringen gjorde sitt intåg i samhället var mjukvaruutveckling en angelägenhet för en smal grupp programmerare utan domänkunskap utanför sitt eget yrkesskrå.

Grunden är mjukvarukompetens då mjukvaran är det som möjliggör digitalisering.

I dag behövs kompetens för att använda, anpassa och utveckla mjukvara inom varje yrkesområde för att bibehålla konkurrenskraft och tillgodogöra sig digitaliseringens möjligheter.

Inspel inför 2020

I dag släpper vi i den ideella föreningen Swedsoft därför ett inspel för den kommande forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020 där vi utifrån mjukvarans ekonomiska roll i samhället lyfter tre huvudområden där satsningar krävs. Många personer från näringsliv och akademi har varit involverade i framtagandet av inspelet och ännu fler har ställt sig bakom.

Genererar inkomster

Tillsammans med bland annat SCB och med finansiering från Vinnova tog Swedsoft 2018 fram statistik som bland annat visar på att omkring 30 procent av företagen i Sverige i dag har egen mjukvaruutveckling.

Forskning visar även på att mer än en femtedel av tillverkningsföretagen och drygt hälften av de största företagen utvecklar egen mjukvara. Produkter från dessa företag genererar majoriteten av Sveriges inkomster, och deras fortsatta konkurrenskraft är helt beroende av mjukvara.

Krävs satsningar

Vi är ett framgångsrikt land när det gäller forskning på industriell tillämpning av mjukvaruutveckling. Men det saknas en nationell strategi för att säkra vår framtida konkurrenskraft. För att fortsätta vara ledande i en allt mer globaliserad värld krävs stora, sammanhållna satsningar på kompetensutveckling, utbildning och forskning.

Åtta förslag till propositionen

Inför den kommande forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020 föreslår Swedsoft därför åtta konkreta initiativ inom tre huvudområden för att stärka Sveriges kompetens inom mjukvaruutveckling:

Kompetensutveckling för yrkesverksamma

  • Det krävs ekonomiska förutsättningar för lärosätena att arbeta med yrkesverksamma.
  • Ökade incitament för arbetsgivare att kompetensutveckla den egna personalen.
  • Ökade incitament för individen att kompetensutvecklas.
  • Nationellt kunskapslyft för att stimulera kompetenshöjningar, även på grundläggande högskolenivå och för personer med olika utbildningsbakgrund.

Studentrekrytering och återväxt till högskoleutbildningen

  • Stipendier till utvalda mjukvaruutbildningar för utländska studenter, som garanteras att få stanna kvar i Sverige under en längre period efter utbildningen.
  • Kampanj för att öka ungas och kvinnors intresse för mjukvaruutbildningar.

Forskning och innovation i samverkan

  • Brett forskningsprogram inom mjukvaruutveckling där forskning sker i samverkan med företag, öppet för alla lärosäten med minst ett treårigt mjukvaruutvecklings-/datavetenskapligt utbildningsprogram.
  • Långsiktigt forskningsprogram inom mjukvaruutveckling i form av ett distribuerat forskningscentrum inom mjukvaruutveckling omfattande 2–4 lärosäten samt forskningsinstitut.

För att nå målen

Om Sverige ska kunna nå det övergripande målet i regeringens digitaliseringsstrategi, ”att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter”, så måste vi satsa på grunden.

Satsningar på mjukvaran

Grunden är mjukvarukompetens då mjukvaran är det som möjliggör digitalisering. Det är därför viktigt att forsknings-, innovations- och högre utbildningspropositionen 2020 innehåller tydliga och konkreta satsningar på mjukvara som område och inte bara på specifika applikationer av mjukvara.

Så säkrar vi svensk konkurrenskraft och välfärd i framtiden.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00