Debatt

"Dags för Löfven att infria vallöftet om Sveriges nya universitet"

DEBATT. Regeringen bör göra om Mälardalens högskola till universitet. Det är en förutsättning för att Mälardalen ska kunna fortsätta vara en innovationsledande region, skriver tre socialdemokrater från Västmanland. 

Åsa Eriksson, Pia Nilsson och Olle Thorell.
Åsa Eriksson, Pia Nilsson och Olle Thorell. Foto: Socialdemokraterna
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Pia Nilsson (S)
Riksdagsledamot, Västmanland
Olle Thorell (S)
Riksdagsledamot, Västmanland
Åsa Eriksson (S)
Riksdagsledamot, Västmanland


Arbetet med den nya forskningspolitiska propositionen är i full gång – och vi kan inte nog betona vikten av att den Socialdemokratiskt ledda regeringen tar tillfället i akt och infriar det socialdemokratiska vallöftet om att göra Mälardalens högskola (MDH) till Sveriges nya tekniska universitet.

Det är en förutsättning för att Mälardalsregionen ska kunna fortsätta vara innovationsledande – och det skulle stärka Sverige som ledande forsknings- och kunskapsnation.

MDH uppfyller många av de kriterier som krävs för att uppnå universitetsstatus – och vinsterna med att infria det socialdemokratiska vallöftet från 2018, som presenterades av statsminister Stefan Löfven (S) i Västerås, är många.

Starkare samhällsbyggare 

MDH är Sveriges största statliga högskola med cirka 16 000 studenter och 250 doktorander. Den största delen av forskningen sker i samarbete med näringsliv och offentlig sektor, och målet är att 2022 vara bäst bland lärosätena i Sverige vad avser samproduktion med det omgivande samhället inom utbildning och forskning.

Genom att bli Mälardalens tekniska universitet kan MDH fördjupa samverkan med näringsliv och offentlig sektor ytterligare, erbjuda fler utbildningsplatser, göra högre utbildning tillgänglig för fler – och sammantaget bli en ännu starkare samhällsbyggare.

Pia Nilsson, Olle Thorell och Åsa Eriksson. , Socialdemokraterna

63 procent av högskolans forskning och forskarutbildning är externfinansierad. Tack vare sin tydliga samverkansprofil är högskolan en självklar samhällsbyggare i Mälardalsregionen.

Men genom att bli Mälardalens tekniska universitet kan MDH fördjupa samverkan med näringsliv och offentlig sektor ytterligare, erbjuda fler utbildningsplatser, göra högre utbildning tillgänglig för fler – och sammantaget bli en ännu starkare samhällsbyggare.

Stora kliv framåt

Mälardalsregionen är innovationsledande i Sverige och kunskaps- och teknikintensiva företag i Västmanland och Sörmland tar just nu stora kliv framåt.

I Västerås är etableringen av Northvolt labs forskningsanläggning bara början; stadens stora internationella företag, ABB med flera, har tagit fram en vision för att utveckla Finnslätten från ett traditionellt industriområde till en modern stadsdel som kombinerar högteknologiska företag med utbildning och utveckling.

Stärker Sveriges konkurrenskraft

Mälardalsregionen kan nu ta ett steg fram på världskartan och Mälardalens tekniska universitet skulle, som en stark partner i forskningsfrågor, kunna vara tungan på vågen som möjliggör skapandet av ett center för teknikutveckling med internationellt genomslag.

Så underlättar vi för nya branscher, med stora klimatambitioner, att växa fram. Så möjliggör vi nya arbetstillfällen, ökar tillväxten och stärker Sveriges konkurrenskraft.

Bättre forskningsmöjligheter

MDH bedriver forskning och utbildning inom områdena ekonomi, hälsa, utbildning och teknik. Universitetsstatus innebär utökade forskningsresurser och därmed bättre möjligheter att hitta nya lösningar på såväl nationella som globala utmaningar. Exempelvis inom framtidens energiförsörjning. Västerås, Sveriges energihuvudstad, är redan i dag ett världsledande energikompetensnav.

Minska kompetensbristen

Sist, men absolut inte minst, skulle Mälardalens tekniska universitet i ännu större utsträckning kunna bidra till att minska den kompetensbrist som näringsliv och offentlig sektor upplever.

Den största delen av de utbildningar som MDH erbjuder återfinns inom områden där behoven av kompetensförsörjning är stora. Till exempel samverkar högskolan med ABB, Bombardier och Westinghouse i en ingenjörsutbildning. Samtidigt är man Sveriges största utbildare av sjuksköterskor.

Infria vallöftet

Vi uppmanar nu den Socialdemokratiskt ledda regeringen att i samband med den forskningspolitiska propositionen infria det socialdemokratiska vallöftet om att göra MDH till Sveriges nya tekniska universitet.

”För jobben, för innovationskraften och för tillväxten i landet”, för att låna statsministerns egna ord.

Nämnda personer

Olle Thorell

Riksdagsledamot (S), ordförande i riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
Statsvetenskap och ekonomisk historia (Mälardalens högskola, 2004-2006)

Pia Nilsson

Tidigare riksdagsledamot (S)
Informationslinjen (Örebro högskola, 1992), litteraturvetenskap (Mälardalens Högskola)

E-post Politik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget