Debatt

Charlie Hebdos chefredaktör: Danska regeringen blir tyranniska regimers tjänare

Den danska regeringen visar stor feghet med sitt förslag om att kriminalisera koranbränning. Det skriver franska magasinet Charlie Hebdos chefredaktör Gérard Biard i en debattartikel som sampubliceras med flera nordiska tidningar.

Vilken lag kommer de danska myndigheterna att anta härnäst, när andra grupper av individer kräver ett förbud mot åsikter som de anser vara ”föraktfulla och osympatiska”? Det frågar sig debattören.
Vilken lag kommer de danska myndigheterna att anta härnäst, när andra grupper av individer kräver ett förbud mot åsikter som de anser vara ”föraktfulla och osympatiska”? Det frågar sig debattören.Foto: TT/AFP/Montage
Gérard Biard
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Den 1 september lade den danska regeringen fram ett lagförslag för parlamentet som skulle ”kriminalisera olämplig behandling av föremål av betydande religiös betydelse för ett religiöst samfund”.

Om detta förslag blir lag skulle brottet hädelse, som upphävdes 2017, återupprättas.

Danska myndigheter hoppas kunna dämpa den ilska som uppstått efter de senaste veckornas offentliga bränningar av Koranen i Köpenhamn och i Stockholm.

Den nya lagstiftningen ska ingå i kapitel 12 i Danmarks strafflag, som handlar om rikets säkerhet.

Öppnar dörren för censur 

Beslutet kommer att få allvarliga konsekvenser, eftersom det legitimerar begreppet hädelse och öppnar dörren för alla former av censur. Det går emot de 200 års kamp som europeiska intellektuella, konstnärer och politiska ledare har ägnat sig åt för att skilja det offentliga livet från religioner och deras doktriner, i syfte att frigöra individuell tanke- och yttrandefrihet.

Genom att anta denna lag blir den danska regeringen både allierad och tjänare till de iranska och talibanska regimerna.

Danmarks justitieminister Peter Hummelgaard beskrev handlingen att bränna en koran som ”fundamentalt föraktfull och osympatisk”. Denna uppfattning, baserad på subjektiva uppfattningar (föraktfull och osympatisk), banar väg för censurens hela spektrum.

Vilken lag kommer de danska myndigheterna att anta härnäst, när andra grupper av individer kräver ett förbud mot åsikter som de anser vara ”föraktfulla och osympatiska”?

Koranbränning kan vara en protest 

I verkligheten är denna speciella lag avsedd att undvika den grundläggande fråga som döljer sig bakom bokbränningarna: varför känner människor behovet av att offentligt bränna religiösa texter som Koranen? Den danska regeringen visar stor feghet genom att låtsas att den inte förstår innebörden av dessa handlingar.

När människor bränner Koranen kan det vara av dåliga skäl, men det kan också vara av goda skäl: att protestera mot totalitära regimer i länder som Iran och Afghanistan, där denna religiösa bok används för att terrorisera hela befolkningar och för att slå ner all opposition. Iranska kvinnor som vägrar bära slöja gör sig skyldiga till hädelse. Afghanska kvinnor förföljs av talibanerna bara för att de vill gå i skolan.

Danska regeringen blir medbrottsling 

Genom att anta denna lag blir den danska regeringen en medbrottsling till dessa tyranniska, mordiska regimer vars makt enbart vilar på total underkastelse under Koranen.

Genom att anta denna lag blir den danska regeringen både allierad och tjänare till de iranska och talibanska regimerna.

I en demokrati är den enda legitima makten folkets.

I en demokrati kan alla former av makt utmanas, hånas och förlöjligas genom offentlig debatt.

Med denna lag går den danska regeringen med på att dela sin legitimitet med Gud och hans självutnämnda representanter.

Med denna lag ifrågasätts själva hörnstenen i våra moderna demokratier.

 

Artikeln är översatt och publiceras samtidigt bland annat på Altinget i Norge, Danmark och Sverige.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00