Debatt

Betong behövs för klimatomställningen

Hela Sveriges utveckling mot ett samhälle med låga klimatavtryck står och faller med om det finns tillgång på cement och betong. Det skriver Malin Löfsjögård, Svensk betong.

"För att klara behoven av nya bostäder och infrastruktur till utvecklingen av framtidens energisystem från vind- och vattenkraft krävs betong".
"För att klara behoven av nya bostäder och infrastruktur till utvecklingen av framtidens energisystem från vind- och vattenkraft krävs betong".Foto: Fredrik Sandberg/TT
Malin Löfsjögård
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Betong är ett naturligt material med många goda hållbarhetsegenskaper som tack vare dess breda användningsområde finns i nästan alla byggnadsverk. När vi bygger handlar det om rätt material på rätt plats utifrån ett livscykelperspektiv. Men för många konstruktioner är betong det enda alternativet ur kvalitets- och beständighetssynpunkt. Betong har lagt grunden till vårt moderna samhälle. Betongens egenskaper har gjort det till världens mest använda material.

Vissa saker tar man för givet. Och att cement och betong är avgörande för samhällsutvecklingen och för Sveriges klimatomställning börjar nu gå upp för allt fler i vårt avlånga land. Klimatförbättrad betong i dag och klimatneutral betong inom ett decennium är viktiga för den klimatomställning som sker inom bygg- och anläggningssektorn.

Klimatkrisen kräver handlingskraft

Hela Sveriges utveckling mot ett samhälle med låga klimatavtryck står och faller med om det finns tillgång på cement och betong. Vi har en akut klimatkris som kräver ansvarstagande och handlingskraft.

För att klara behoven av nya bostäder och infrastruktur till utvecklingen av framtidens energisystem från vind- och vattenkraft krävs betong. För att utveckla järnvägen, för att stärka gruvor vid utvinning av viktiga mineraler och för att kunna bygga fabriker för tillverkning av batterier krävs betong. Utan betong blir inget av det verklighet.

Betong har lagt grunden till vårt moderna samhälle.

Sverige vill bli världsledande i klimatomställning. Många färdplaner inom en rad branscher är beroende av betong för att nå sina mål. Tillsammans tar vi ansvar för att utveckla ett samhälle med låga klimatavtryck, men vi behöver rätt förutsättningar och material att bygga med.

Cementbrist väntar

Sedan avvisningen av Cementas ansökan om förnyat tillstånd att bryta kalksten på Gotland befinner vi oss i en mycket allvarlig situation. Det finns risk för cementbrist inom en snar framtid. Cementbristen kommer att medföra stor risk för byggstopp med varsel och stoppade investeringar som påverkar hela samhället.

Att på denna korta tid ställa om till import är inte görbart. Frågan är också om det ens är önskvärt kopplat till säkerhet, beredskap och hållbarhet. Särskilt då det troligen kommer att göra Sverige beroende av cement från Kina. Sverige riskerar också att missa satsningen på världens första klimatneutrala cementfabrik som planeras att utvecklas i Slite till 2030.

Ge industrin förutsättningar

Det krävs nu politisk vilja och handlingskraft för att undvika en byggkris. Men det handlar också om ett större perspektiv än bara en tryggad cementförsörjning.

Det är nu upp till bevis för politiken att bevisa att i Sverige ges industrin förutsättningar i stället för hinder för att bryta de mineraler och tillverka de material som krävs för en klimatomställning i världsklass. Det är klimatpolitik på riktigt.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00