Debatt

Apoteksföreningen: Orimligt att myndigheten endast ser till lägsta pris

DEBATT. Det är orimligt att myndigheten TLV baserar sina val av vilket utbytbart läkemedel som ska säljas på apotek enbart på lägsta pris och inte miljöpåverkan, skriver Sveriges apoteksförening.

"Det är hög tid att även den internationella läkemedelsindustrin tar sitt ansvar"
"Det är hög tid att även den internationella läkemedelsindustrin tar sitt ansvar"Foto: Lisa Stern Ödmark och Jonas Vandall Ørtvig/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Johan Wallér
Vd, Sveriges apoteksförening

 

Vi vet att vissa läkemedelssubstanser påverkat naturen negativt. Däremot vet vi för lite om på vilket sätt. Även om problemet är viktigt i Sverige så finns de största problemen med oönskad spridning av läkemedelsrester i samband med tillverkningen. Den sker till stor del i utvecklingsländer.

Ohållbart

Över hälften av alla läkemedel som säljs i Sverige tillverkas i Indien. Svenska forskare har gått i bräschen och kunnat konstatera skyhöga antibiotikahalter i avloppsvatten från läkemedelsfabriker. Studier har även visat att dessa har direkt koppling till läkemedel som säljs i Sverige.

Läkemedelsindustrin är global och de flesta läkemedel tillverkas i länder som Indien och Kina där vattenrening ofta är sämre än i Sverige. Det innebär att vi blir friska på bekostnad av människor, djur och natur på andra sidan jordklotet. Det är inte hållbart.

Industrin måste ta ansvar

Det innebär att vi blir friska på bekostnad av människor, djur och natur på andra sidan jordklotet. Det är inte hållbart.

Johan Wallér
Vd, Sveriges apoteksförening

Läkemedelskonsumenter kan inte göra aktiva val baserat på miljö eller hållbarhet. Svar på var läkemedel har tillverkats eller under vilka förhållande går i dag inte att få reda på varken för konsumenter eller apotek.

Detta innebär ett problem för apotek som får allt fler frågor från sina kunder om läkemedelstillverkning. I slutändan innebär detta en risk att folk i värsta fall avstår läkemedelsbehandling och att människor tappar förtroendet för apoteken.

Anledningen är att läkemedelsindustrin inte kan eller vill lämna ut sådan information av konkurrensskäl. Andra globala industrier har kommit en bra bit på vägen gällande transparens- och ansvarsfrågor. Det är hög tid att även den internationella läkemedelsindustrin tar sitt ansvar.

De ska premieras

Svenska politiker kan göra betydligt mer än vad man gör i dag. Både svensk lagstiftning och europeiskt regelverk behöver ändras. Det är uppenbart att den frivilliga vägen inte är tillräcklig. Därför är det hög tid att miljökrav införs i EU:s lag om god tillverkningssed (GMP). Det är något som även OECD förespråkar numera.

Det finns så klart läkemedelsbolag som aktivt arbetar med miljö och hållbarhetsfrågor, dessa ska premieras. Därför bör miljöpåverkan snarast föras in som ett av kriterierna för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) vid val av vilket utbytbart läkemedel som ska säljas på̊ apotek inom systemet periodens vara.

Systemet inkluderar mer än hälften av alla receptbelagda läkemedelsförpackningar som säljs i Sverige. I dag gör myndigheten sina val enbart baserat på lägsta pris. Det är orimligt, Sverige kan bättre.

Höja kvaliteten

Som både Emma Undeman på Östersjöcentrum och Pär Dalhielm på Svenskt vatten skriver så finns det även betydande miljörisker för den svenska naturen i samband med läkemedelsanvändning.

Läs också

Jag delar deras uppfattning att det behövs fortsatta insatser för att minska läkemedelsutsläpp och höja kvaliteten på reningsverk över landet. Vi kan alla bidra på olika sätt för att minska onödiga utsläpp genom hur och vad vi använder samt hur vi kasserar överblivna läkemedel.

Mängder överblivna läkemedel

Apoteken ger råd och information om korrekt läkemedelsanvändning ur hälsosynpunkt, men även ur miljöhänsyn. Det bidrar till att så små mängder som möjligt sprids på fel sätt.

Alla apotek har i dag enligt lag skyldighet att ta emot överblivna läkemedel från allmänheten så att de kan kasseras på korrekt sätt. Förra året tog apoteken emot 1 400 ton överblivna läkemedel.

Vi behöver dock fortsätta minska andelen läkemedel som inte används. Därför förordar apoteken att läkemedelsindustrin i större utsträckning tillhandahåller små startförpackningar och att förskrivare i större utsträckning skriver ut mindre förpackningar vid nystart av många behandlingar.

Hög tid

I brist på att myndigheter och läkemedelsbolag agerar tillräckligt kraftfullt för att minska läkemedels miljöpåverkan så har flera apoteksbolag valt att själva gå före för att minska miljöpåverkan vid läkemedelsanvändning.

Det sker framför allt vid rådgivning om rätt läkemedelsanvändning. Men apoteken ställer också krav på förpackningar och transporter samt hållbarhets- och kvalitetskrav på receptfria läkemedel och andra varor.

Ska vi lyckas minska farliga läkemedelsrester i naturen så är det hög tid att både politiker och läkemedelsindustrin tar större ansvar.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten: 

Svenskt Vatten: "Reningsverk kan aldrig bli en lösning" 

Att bara införa avancerad rening för reningsverken kring Östersjön räcker inte. Vi måste också receptbelägga alla miljöskadliga läkemedel. Det skriver Pär Dalhielm, vd på Svenskt Vatten. 

"Satsa på de största reningsverken längs Östersjöns kust"

Att införa avancerad vattenrening på de största reningsverken i kustzonen kan minska utsläppen av läkemedel och andra problematiska ämnen. Det vore en välmotiverad satsning för att skydda Östersjön, skriver Emma Undeman, forskare vid Östersjöcentrum.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00