Debatt

Replik från SKL: Mer än två strategier för välfärden

DEBATT. Naturvetarna pekar på att det saknas flera aspekter när det gäller rekrytering till välfärden. Det har de helt rätt i, skriver Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik hos SKL. 

Det gäller att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen, skriver Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.
Det gäller att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen, skriver Agneta Jöhnk, chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL.Foto: Thomas Carlgren/SKL
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Självklart behövs en bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster som ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. 

Av: Agneta Jöhnk
Chef på avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

När Naturvetarna har läst vår rekryteringsrapport från SKL, så har det nog gått lite väl fort. I en artikel (Altinget 15 april) nämner Naturvetarna endast två av SKL:s rekryteringstrategier – att fler arbetar heltid och att tekniken utnyttjas bättre. Enligt vår rapport kan dessa två strategier leda till att rekryteringsbehovet i kommuner, landsting och regioner kan minskas med 130 000 personer.

Bra prestationer ska belönas

Naturvetarna pekar på att det saknas flera aspekter. Det har de helt rätt i. Faktum är att vi har ytterligare sju rekryteringsstrategier och att de handlar om precis sådana insatser som Naturvetarna säger sig sakna: att använda kompetensen rätt, visa karriärmöjligheterna och underlätta lönekarriär. Självklart gäller det att ta tillvara på och utveckla den kompetens som finns för att kunna ge den bästa och mest effektiva samhällsservicen. Självklart behövs en bredare syn på karriär och fler typer av karriärtjänster som ger medarbetare chansen att utveckla både sig själva och verksamheten. Självklart ska skickliga medarbetare och bra prestationer belönas.

Ökat rekryteringsbehov men bristande arbetskraft

Kommuner, landsting och regioner har visat att de är bra på att hantera stora rekryteringsutmaningar. Under de senaste tio åren har omkring 800 000 nya medarbetare rekryterats. Det har de gjort för att de är attraktiva arbetsgivare, men också för att välfärdsyrkena lockar många.

Rekryteringsbehovet är stort i välfärden de kommande tio åren. Samtidigt pekar statistiken på att även bristen på arbetskraft är stor. Den kombinationen innebär en betydande utmaning, för oss som arbetsgivare och för alla andra som vill ta ansvar för en väl fungerande välfärd. Att behålla dagens och fortsätta rekrytera nya medarbetare kommer därför att vara nödvändigt framöver. På den vägen vill vi fortsätta och vi gör det gärna i god och konstruktiv anda tillsammans med Naturvetarna och andra fackliga organisationer inom kommuner, landsting och regioner.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Naturvetarna: Landsting och regioner saknar recept för att klara välfärden

Låga ingångslöner och en låg löneutveckling är ett rejält hot mot den framtida kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården, anser Naturvetarna.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00