L: Frågan är om fackets representanter är bäst lämpade att stärka arbetsmiljön

SLUTREPLIK. Vi för gärna dialog om hur vi kan trimma de system som finns och öka tryggheten på arbetsplatsen. Men då förutsätter vi en mer lyhörd dialog där alla perspektiv tillåts läggas på bordet, skriver Liberalernas Gulan Avci och Malin Danielsson. 

Gulan Avci (L)
Riksdagsledamot, förste vice ordförande, arbetsmarknadsutskottet och arbetsmarknadspolitisk talesperson
Malin Danielsson (L)
Riksdagsledamot, arbetsmarknadsutskottet


Vi är helt eniga med TCO om att arbetare har rätt till säkra och hälsosamma arbeten oavsett arbetsgivare, men vi är också måna om att arbetsmiljöfrågorna inte politiseras. Att utreda hur fler arbetsplatser kan bli tryggare och hur det regionala skyddsarbetet kan bli mer effektivt skapar förutsättningar för att förbättra säkerheten på arbetsplatsen.

För gärna dialog

Liberalerna ställer sig frågande till varför arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) valde att lägga ett sådant skarpt förslag när hon visste att det saknades stöd i riksdagen. Arbetsmiljöfrågorna är för viktiga för att låta falla mellan stolarna. Vi ser fram emot att regeringen nu tillsätter en utredning. Utefter vad utredningen landar i för slutsatser, för vi gärna dialog med såväl TCO som andra viktiga aktörer på svensk arbetsmarknad hur det framtida arbetsmiljöarbetet ska bedrivas.

Arbete ställs i friläge

Vi stämplar inte ut systemet, tvärtom är arbetsmiljöfrågorna viktigare än någonsin, men arbetet måste utvecklas och breddas för att möta alla utmaningar som en ständigt utvecklande arbetsmarknad ställer. Det är väldigt positivt att Arbetsmiljöverket och skyddsombuden intensifierar sitt arbete med problem som sexuella trakasserier, mobbning och psykisk ohälsa, men det behövs mer.

Metoo, och den efterföljande debatten 2017, visade med all tydlighet hur illa det är ställt med jämställdheten på många arbetsplatser. Alldeles för många kvinnor utsätts fortfarande för kränkande behandlingar på arbetsplatsen. TCO spelade en viktig roll i metoo debatten, något som vi applåderar. Men när medias strålkastarljus riktades åt annat håll, så ebbade tyvärr debatten ut och det viktiga arbete som påbörjades har ställts i friläge. Vilket vi beklagar.

Trimma systemen

Den rödgröna regeringens svar på dessa arbetsmiljörelaterade problem var 25 miljoner i extra medel till Arbetsmiljöverket. De var varken tillräckligt eller värdigt med tillfälliga satsningar för dessa bestående problem. Liberalerna vill se ett systematiskt arbete på myndigheten med fler verktyg i verktygslådan.

Arbetsmarknaden ska vara säker för alla människor, oavsett om de är medlemmar i facket eller inte. Oavsett om de arbetar på arbetsplatser med kollektivavtal eller inte. Alla måste ha någonstans att vända sig när arbetsmiljön brister.

Vi fortsätter gärna föra dialog med såväl TCO, som arbetsgivarsidan, om hur vi kan trimma de system som finns, och hur vi kan utveckla arbetet med trygghet på arbetsplatsen så att fler skyddas. Men då förutsätter vi en mer lyhörd dialog och att alla perspektiv tillåts läggas på bordet.

"Borde inte ses som ett hot"

Vi är besvikna över den efterdebatt som uppstått där vi tillskrivs åsikter som att vi inte bryr oss om arbetsplatsolyckor. En enda dödsolycka är en dödsolycka för mycket. För oss är det lika angeläget som för fackförbunden att det bedrivs ett systematiskt arbete för att stärka arbetsmiljön, men frågan är om det är fackets representanter som är bäst lämpade att göra detta viktiga jobb.

Att utreda hur skyddet på arbetsplatserna kan förbättras borde inte ses som ett hot, utan som en öppning för tryggare arbetsplatser för fler arbetare.

Beslutskedja: Arbetsmiljöregler för ett modernt arbetsliv

1/2
2016
28/3
2017
31/7
2017
26/4
2019
3/5
2019
24/3
2020
24/4
2020
28/4
2020
7/5
2020
7/5
2020
14/5
2020
3/6
2020

Forrige artikel Jimmie Åkesson: Första maj – inte längre Socialdemokraternas domän Jimmie Åkesson: Första maj – inte längre Socialdemokraternas domän Næste artikel SD: S har ett exkluderande synsätt som riskerar svenska löntagares liv SD: S har ett exkluderande synsätt som riskerar svenska löntagares liv
Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

Så vill ungdomsförbunden häva arbetslöshet bland unga

ENKÄT. Den rekordhöga ungdomsarbetslösheten kan skapa en förlorad generation unga, mer utanförskap och psykisk ohälsa, enligt partiernas ungdomsförbund. Altinget frågade dem vad som behövs för att minska ungdomsarbetslösheten.