Karensutredaren: Regeringen går emot parternas vilja

Regeringen öppnar för att välfärdspersonal kan undantas karensreglerna. Men enligt Ann-Zofie Duvander, utredare för den nedlagda karensutredningen, är det tvärtemot vad parterna vill: ”Man ser problem med att det ska finnas en karens till vissa grupper men inte till andra”. 

0:000:00