Januaripartierna tar hjälp av OECD i kampen mot löneskillnader

JÄMSTÄLLDHET. Tidigare i vår tillsatte regeringen kommissionen för jämställda livsinkomster. Nu får kommissionen underlag i form av en studie från OECD, som regeringen och januaripartierna har avsatt pengar till. Centerpartiet, som har drivit frågan, välkomnar beslutet. 

Sverige ska bidra till en internationell studie om olika metoder för att främja jämställda löner. Det beslutade regeringen i veckan. Bidraget uppgår till cirka 1,2 miljoner kronor (115 000 euro) och det är OECD som genomför studien.

Satsningen sker inom ramen för januaripartiernas samarbete och är tänkt att fungera som ett underlag till kommissionen för jämställda livsinkomster som regeringen tillsatte i mars i år.

Centerpartiets riksdagsledamot Alireza Akhondi (C) är nöjd med satsningen, som Centerpartiet har pläderat för i förhandlingarna med regeringspartierna.

- Vi har varit pådrivande för att det här ska komma till och det har varit en process att hitta rätt aktör för att genomföra detta. När kommissionen tillsattes i mars var vi väldigt tydliga med att för oss är det viktigt med internationell utblick, att man samlar in erfarenheter, bygger kunskap och tittar på den samlade forskningen. Vi tror att OECD har kompetensen för att ge oss en bra bild av vad vi bör göra härnäst.

Bred internationell överblick

Akhondi förklarar att eftersom uppdraget till kommissionen för jämställda livsinkomster bland annat specificerar att gruppen ska analysera till exempel den isländska modellen för lönecertifiering och den brittiska respektive tyska modellen för lönetransparens så har det varit viktigt för Centerpartiet att den studie OECD nu gör är bred och omfattar flera länder.

- Även vårt eget svenska system med lönekartläggningar ingår. Jag har själv i mitt civila yrke gjort några sådana och det finns ju en del svårigheter i det svenska systemet kring jämförbarhet av olika typer av tjänster i manligt o kvinnligt dominerade sektorer. Där behöver man ju fundera på vilka steg som behöver vidtas för att vi ska få ett bättre utfall.

Behövs det en studie från OECD, har vi inte ganska god statistik över löner i Sverige ändå?

- Vi ser ju att även om vi har ganska gott kunskapsläge och tydliga ambitioner så når vi inte riktigt ända fram med att få bort de löneskillnaderna. Det är förkastligt att vi år 2020 fortfarande har osakliga löneskillnader, även i offentlig sektor där vi borde vara en förebild för arbetsmarknaden. Det gör mig ledsen, på djupet.

Lönegapet mellan könen minskar

Enligt Medlingsinstitutets årliga rapport som Altinget rapporterade om i förra veckan, fortsätter löneskillnaden mellan män och kvinnor att minska. Den oförklarade löneskillnaden är nu 4,2 procent och något lägre i den statliga sektorn. Trenden är att skillnaderna minskar, men de finns kvar, även där det offentliga är arbetsgivare.

Statens målsättning är att öka den ekonomiska jämställdheten mellan kvinnor och män i Sverige. Hur kan det komma sig att staten som arbetsgivare misslyckas?

- Det är en kritik man bör ta till sig och det är därför som den här studien fyller en viktig roll, att ta reda på vilka erfarenheter som finns från andra länder, som kan hjälpa oss att snabbare få bort de här osakliga skillnaderna. Varje dag som vi inte når det här målet är för mig en förlorad dag.

Ligger inte Sverige ganska långt fram jämfört med andra länder?

- Vi ligger långt fram på många områden, men man måste också vara ärlig och säga att även i Sverige har vi en resa att göra för att uppnå jämställdhet på riktigt.

Coronakrisen förstärker befintliga strukturer

Alireza Akhondi tar upp en debattartikel han skrev här på Altinget för några veckor sedan om de stödinsatser som gjorts under coronakrisen och hur de träffar män och manliga yrken i högre grad än kvinnliga. Han menar att samtidigt som de åtgärder som gjorts förstås har varit nödvändiga, så bygger de också på strukturer som gynnar män.

- Vi måste våga förändra de här strukturerna för att skapa lika möjligheter för män och kvinnor. Det är viktigt att vi har de här glasögonen på när vi bygger stödsystem, även i kristider. Och även sen, när vi ska kickstarta ekonomin på nytt. Vi har ett flertal förslag som vi har spelat in i förhandlingarna med regeringspartierna. 

Får ni gehör för dem hos regeringen för de här frågorna, tycker du?

- Ja, det tycker jag. Det pågår en process och jag är övertygad om att vi kommer kunna nå i alla fall en del. För oss är jämställdhetspolitiken ett prioriterat område och det är klart att då driver vi ju på det här extra mycket i förhandlingsrummen.

Beslutskedja: En kommission för jämställda livsinkomster

5/3
2020
26/6
2020
25/1
2021

Forrige artikel Knape: Vi planerade inte beredskap för en världspandemi Knape: Vi planerade inte beredskap för en världspandemi Næste artikel Så ska MYH växa: Så ska MYH växa: "Svårare när arbetsmarknaden förändras så snabbt"
Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

Arbetsgivaravgifterna lockar till oheliga allianser

ALLIANSER. Regeringens höstbudget föreslår sänkta arbetsgivaravgifter, vilket triggat de parlamentariska reflexerna. V vill rösta ner förslaget tillsammans med M och KD, men endast SD har slutit upp.

– Vi samarbetar absolut inte med SD i några situationer, säger Ali Esbati (V), arbetsmarknadspolitisk talesperson.

Detta vill facken se mer av i budgeten

Detta vill facken se mer av i budgeten

BUDGETPROPOSITION. Facken saknar viktiga bitar i budgetförslaget för 2021. Högskolan bör få ett omställningsuppdrag och en mer långsiktig finansiering av välfärden behövs.

– Karensavdraget är ett hån, säger Susanna Gideonsson, LO.