Fler kvinnor än män känner tvång att jobba längre

PENSIONSÅLDER. En ny rapport från Delegationen för senior arbetskraft visar att kön, utbildning och ekonomi styr förutsättningen för att kunna pensionera sig eller tvingas jobba efter 65 års ålder. Leila Ali Elmi (MP) tror att sänkt normalarbetstid kan vara en lösning.

Delegationen för senior arbetskraft har släppt en rapport om vilka som arbetar vidare efter 65 års ålder och varför. Särskild utredare är Anders Ferbe. 

Resultaten visar på ojämlika förutsättningar till ett förlängt arbetsliv, i synnerhet vad gäller kön, hälsa, utbildningsnivå och ekonomi. Personer med eftergymnasial utbildning är överrepresenterade i statistiken över yrkesverksamma efter 65 års ålder. Det är även fler män än kvinnor som väljer att fortsätta arbeta efter normativ pensionsålder.

Betydligt fler kvinnor än män uppger att de känner sig tvungna att fortsätta arbeta eftersom ekonomin kräver fortsatt förvärvsinkomst.

Login