Vårdsatsning för tillgänglig vård

KORTNYTT. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår en satsning på 400 miljoner kronor till kortare vårdköer i vårändringsbudgeten. 

Den förslagna satsningen på 400 miljoner kronor av regeringen och Vänsterpartiet ska bidra till att korta vårdköerna och göra vården mer tillgänglig. 

– Tillgängligheten till vården är en prioriterad fråga för oss. Lösningarna kommer att se olika ut på olika platser, men nu ser vi till att det finns bättre förutsättningar för att lösa vårdens problem och trygga vården i hela landet, säger socialminister Annika Strandhäll (S), i ett pressmeddelande

De statliga pengarna ska tilldelas landstingen och fördelas efter befolkningsmängd. Medlen föreslås exempelvis användas till att öka personalen under sommaren eller mobila team i primärvården. 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00