SD i Stockholm: Bromma sjukhus står på tur

SLUTREPLIK. En utförsäljning av Bromma sjukhus och Sabbatsberg sjukhus är tveksamma beslut, inte minst med hänsyn till behoven vi står inför inom den geriatriska vården, skriver Gabriel Kroon och Leonid Yurkovskiy (SD).

Leonid Yurkovskiy (SD)
Fastighets- och serviceansvarig, Region Stockholm
Gabriel Kroon (SD)
Gruppledare, Region Stockholm
 

Moderaterna har svarat på vår artikel och vårt ställningstagande om att bevara viktiga vårdfastigheter. Svaret mynnar ut i anklagelser om planekonomi och ökad byråkrati. Att efterfråga nytta och effektivitet av regionen som fastighetsförvaltare är varken planekonomi eller byråkrati, det är att ta ansvar för sitt, av folket givna, uppdrag.

"Agera smörjmedel"

Faktum är att skattebetalare tvingas betala skatt för att regionen ska fullfölja ett antal uppdrag. Inte för att lämna över ansvaret till andra aktörer och försöka agera smörjmedel för marknadens intressen. Det anges ingen god anledning till att avsäga sig ansvaret och vi menar på att Region Stockholm har goda möjligheter att lyckas som en del i marknaden.

Mindre glädjande

Det är glädjande att Moderaterna delar vår syn när det kommer till fokus på kärnverksamheten, men detta fråntar dock inte oss ansvaret från att säkra framtida fastighetsbehov och maximera nyttan för våra invånare.

Mindre glädjande är att Moderaterna fortfarande inte har något att säga till sitt försvar, vare sig det kommer till tidigare misslyckanden eller till varför man väljer att sälja av den trygghet som tillhör alla invånare i Stockholms län.

Tveksamma utförsäljningsbeslut

Majoritetens utförsäljningar fortsätter – nu är det Bromma sjukhus och Sabbatsberg sjukhus som står på tur. Dessa är tveksamma utförsäljningsbeslut, inte minst med hänsyn till behoven vi står inför inom den geriatriska vården, något som regionrevisorerna i Stockholm även har påpekat.

Flera tidigare affärer har varit misslyckanden, och att blint förlita sig på marknadskrafterna är lika bristfällig som vänsterns förhållningssätt till staten. Det vore klokt av Moderaterna att börja lära sig av sina misstag om man aspirerar på ett framtida förtroende från väljarna.

Forrige artikel L: Även patienter med sällsynta sjukdomar ska känna sig trygga L: Även patienter med sällsynta sjukdomar ska känna sig trygga Næste artikel "Alldeles för länge har kvinnohälsovården fått stå tillbaka"
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.