SD i Stockholm: Utförsäljning av vårdfastigheter är ett skatteslöseri

DEBATT. Den försäljningsinriktade fastighetspolitiken, introducerad av Moderaterna i dåvarande Stockholms läns landsting, har inneburit ett av de största skatteslöserierna i modern tid, skriver Gabriel Kroon och Leonid Yurkovskiy (SD).

Gabriel Kroon (SD)
Gruppledare, Region Stockholm
Leonid Yurkovskiy (SD)
Fastighets- och serviceansvarig, Region Stockholm 
 

Det råder en skiljelinje mellan de som vill sälja av det offentliga fastighetsbeståndet och de som vill förvalta det för kommande generationer. Den ensidiga nyliberala övertron på att avyttra offentliga fastigheter för att i stället hyra in sig hos privata hyresvärdar kan visa sig vara en av Region Stockholms största ekonomiska bovar.

Optimera tillgångarna

I ljuset av de senaste månadernas debatt om regionernas tuffa budgetar med de ofrånkomliga nedskärningarna på sjukvården och den offentliga kärnverksamheten, anser vi att regionen ska verka för att optimera sina tillgångar. Vi vill upprätta en långsiktig fastighetsförvaltning som bidrar med resurser till verksamheten och säkrar det framtida behovet av fastigheter.

Långtgående inverkan

Vi tror att lösningen på de stora underskotten i den regionoffentliga sektorn delvis ligger i synen på fastigheter och fastighetsinvesteringar. Fastighetsförvaltningen är visserligen okänd och relativt ouppmärksammad, men har en långtgående inverkan på den offentliga välfärdskassan.

Bara i Region Stockholm uppgår det regionägda fastighetsbeståndet till 49 miljarder. Därtill tillkommer årliga nyinvesteringar motsvarande 1,2 miljarder.

Det största skatteslöseriet

Allt sedan Alliansens maktskifte under 2006, i dåvarande Stockholms läns landsting, har den försäljningsinriktade fastighetspolitiken, introducerad av Moderaterna under Filippa Reinfeldt, inneburit ett av de största skatteslöserierna i modern tid. Vårdcentralen Serafen avyttrades för knappt 700 000 kronor för att därefter säljas vidare något år senare för närmare 20 miljoner kronor.

De oförsiktiga fastighetsaffärerna kulminerade med Nya karolinska i Solna, ett sjukhus som kostade tio gånger så mycket som ett i stort sett likadant i Tyskland. På senare år har även allt fler lokaler omvandlats för försäljning, gamla Karolinskas huvudbyggnad och markfastigheten vid Berga naturbruksgymnasium i Haninge är bara två exempel.

Fel resonemang

Denna fastighetspolitik har byggt på antagandet att folkvalda politiker och regionala bolag är sämre på att förvalta fastigheter, vilket har motiverat den offentliga utförsäljningen. Men detta resonemang är i grunden fel, för det är när den politiska styrningen brister som det offentliga får högre kostnader än motsvarande privatföretag.

I våra bolagsstrukturer som är uppbyggda likt privata företag, med karriärmöjligheter och ekonomiska incitament för tjänstemän, så kan varken politiker eller skattebetalare acceptera att det offentliga per definition är mindre kostnadseffektivt än det privata.

Just här ligger vår oro kring Region Stockholms utförsäljningspolitik: Kortsiktiga lösningar genom utförsäljningar dominerar i stället för långsiktiga förbättringar av styr- och ledningssystem.

Nödvändigt för expansion

Vårt förslag handlar om att ge skattebetalarna värde för sina pengar. Region Stockholm är en långsiktig offentlig verksamhet som kommer leva kvar i generationer. Ett eget ägande av fastigheter kommer bli nödvändigt för en expanderad sjukvård och trafik, vilket även på sikt säkrar lokaltillförsel och minskar osäkerheten av höjda lokalhyror.

Vi bör utnyttja fastigheterna, som för stunden inte anses vara nödvändiga, genom uthyrning för att generera ekonomiska medel under en lång tid framöver, samt utforska alternativa användningsområden såsom friskvårdslokaler och personalbostäder.

Med en god fastighetsförvaltningspolitik vinner man knappast ett val, men med en dålig sådan kan man förlora miljarder skattekronor avsedda för välfärdens kärnverksamheter. Det är en förlust vi inte har råd med.

Forrige artikel KD: Bred enighet kring bortprioritering av ineffektiva subventioner KD: Bred enighet kring bortprioritering av ineffektiva subventioner Næste artikel LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten LO, TCO och Saco: Stopp för fiktiva arbeten
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.