M i Stockholm: Regionen ska äga strategiska fastigheter

REPLIK. Regionen ska fokusera på kärnuppgifterna sjukvård och kollektivtrafik. Vi ska endast äga strategiska fastigheter, som exempelvis våra akutsjukhus. Det skriver fastighets- och servicelandstingsrådet Charlotte Broberg (M).

Charlotte Broberg (M)
Fastighets- och serviceregionråd, Region Stockholm
 

Det finns en skarp skiljelinje i svensk politik. Den skiljelinjen går mellan dem som vill minska politikens och byråkratins makt, och de som vill utöka den. Sverigedemokraterna kommer nu ut som starka förespråkare för mer politisk styrning, byråkrati och ja, rent av mer planekonomi.

De tror inte på marknaden, utan menar att Region Stockholm är bättre än professionella fastighetsaktörer på att förvalta och utveckla fastigheter.

Fokusera på sjukvård

Som moderat är min uppfattning att vi ska fokusera på våra kärnuppgifter, vilket för Region Stockholms del handlar om sjukvård och kollektivtrafik. Därför ska regionen äga strategiska fastigheter, som exempelvis våra akutsjukhus, för att säkra vården på sikt.

Det är mycket mer tveksamt att regionen äger exempelvis ett naturbruksgymnasium, vilket är långt ifrån den verksamhet som ligger inom vårt verksamhetsområde.

Välkomnar privata initiativ

Region Stockholm har genomfört och genomför stora investeringar i vården. Det handlar om exempelvis att vi stärker primärvården och bygger ut den med fler närakuter, geriatriska vårdplatser och fler vårdcentraler/husläkarmottagningar. Samtidigt som vi välkomnar de privata initiativ som nu är med och utvecklar vården, som till exempel Ersta diakoni som nu bygger ett helt nytt sjukhus på Söder, och Capio som öppnar upp 74 nya vårdplatser inom geriatrik.

Slimmar organisationen

Sverigedemokraterna nämner inte att Region Stockholm är den enda region i Sverige som 13 år i rad har visat svarta siffror i bokslutet, även om det blir allt tuffare med den straffbeskattning i form av kostnadsutjämning som Sverigedemokraterna tillsammans med bland annat Socialdemokraterna beslutat om i riksdagen, och som innebär att vi ska betala över fyra miljarder kronor till andra regioner i Sverige inom några år.

Genom att sälja fastigheter som inte är strategiska minskar behovet av upplåning. Vi slimmar också organisationen att arbeta med saker som ligger inom vårt kärnuppdrag.

Urholka ekonomin

Med Sverigedemokraternas politik skulle Region Stockholms ekonomi urholkas på fler sätt än bara genom straffbeskattningen. De föreslår att vi ska använda skattebetalarnas pengar för att behålla gamla lokaler som vi inte längre använder och bygga om dem för dyra pengar, till vad de kallar friskvårdslokaler.

Ska vi nu konkurrera med privata företag såsom Sats och Fitness 24 seven, som i dag bedriver bra verksamheter, i stället för att ägna oss åt vår kärnverksamhet sjukvård? Nej, vad Region Stockholm inte har råd med är att Sverigedemokraterna får bestämma om Region Stockholms fastigheter och ekonomi.

Forrige artikel Femmis: Inför en nationell spermiebank Femmis: Inför en nationell spermiebank Næste artikel M: Privat sjukvårdsförsäkring – ett symptom på misslyckandet M: Privat sjukvårdsförsäkring – ett symptom på misslyckandet
Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

Stor oro för växande vårdskuld och nytt coronautbrott

LAVINFARA. Inställda vårdbesök och operationer leder till en kraftig ökning av odiagnostiserade och allvarligt sjuka personer, enligt Vårdförbundet. Detta i kombination med en andra våg av covid-19 skulle vara förödande, tror Camilla Waltersson Grönvall (M), som vill se att den privata vården utnyttjas bättre.

Glad sommar – vi ses i augusti

Glad sommar – vi ses i augusti

HÄLSNING. I och med dagens nyhetsbrev tar Altinget Vård och hälsa uppehåll i utgivningen. I mitten av augusti kommer höstens första nyhetsbrev.