Debatt

Debatt: "Vi behöver mer än bara läkemedel"

DEBATT. Det enda många patienter med psykisk sjukdom får från sjukvården i dag är mediciner. När inte ens medicinerna fungerar står patienterna helt ensamma, skriver Johanna Nyman från Riksförbundet Balans som kräver en tryggare psykiatrisk vård.

Det är inte ovanligt att personer med psykisk ohälsa och kanske främst med diagnosen bipolär sjukdom avstår från att kontakta psykiatrin för att de inte orkar träffa ännu en till läkare, skriver Johanna Nyman. 
Det är inte ovanligt att personer med psykisk ohälsa och kanske främst med diagnosen bipolär sjukdom avstår från att kontakta psykiatrin för att de inte orkar träffa ännu en till läkare, skriver Johanna Nyman. Foto: Johanna Nyman
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Av: Johanna Nyman
Riksförbundet Balans och lokalföreningen Balans Jämtland

Den första läkaren skriver ut en förpackning narkotikaklassat sömnmedel åt mig och ser till att jag inte får plocka ut en ny innan den första är slut. Läkaren berättar att det är på grund av min suicidala bakgrund.

Den andra läkaren skriver ut tre förpackningar av samma sömnmedel och frågar mig samtidigt om jag haft några självmordstankar den senaste tiden.

Den tredje vägrar att överhuvudtaget skriva ut någon medicin till mig på grund av att det är semestertider för vårdpersonalen.

Men alla tre vill höra min historia, från dag ett av bipolär sjukdom till nu. Allt står i min journal som ingen har läst.

Diagnosens skam 

Som patient vill du kunna lita på den läkare eller vårdpersonal du har framför dig. Som bipolär patient vill du ha kontinuitet och tillit till personen som sitter mitt emot dig. Du vill kunna känna att den här personen vet vad den sysslar med. En bipolär diagnos är för många förknippat med skam och en känsla av att inte vara som alla andra, att vara knäpp eller sjuk. Att berätta att man har en psykisk diagnos är för många en omöjlighet, något man kanske aldrig väljer att göra.

Ännu en ny stafettläkare

Det kan inte vara meningen att de läkare och den vårdpersonal som finns ska slita ut sig på grund av att de är för få, eller att patientsäkerheten utsätts för fara på grund av bristen på kontinuitet.

Det är inte ovanligt att personer med psykisk ohälsa och kanske främst med diagnosen bipolär sjukdom avstår från att kontakta psykiatrin för att de inte orkar träffa ännu en till läkare. Det är stafettläkare och sjuksköterskor som stannar ett halvår för att sedan försvinna till nästa avdelning eller nästa landsting utan att avsluta eller att lämna över patientärenden till nästa läkare.

Eller så är det stressad ordinarie personal som snabbt skriver ut ny medicin och berättar att väntelistan är lång för att få en samtalskontakt.

Patienterna står ensamma

Att få träffa samma vårdpersonal är något som många i Sverige skriker högt om nu. Men som patient med en psykisk sjukdom, där jag kan bli djupt deprimerad och euforiskt glad mellan varven, är behovet av kontinuitet ännu viktigare. Behovet av någon som överhuvudtaget har tid att lyssna och orka bry sig är oftast enormt. Det handlar om att försöka hantera sitt liv, att lära sig att leva med sig själv, att vilja leva med sig själv. Att man då inte har någon att prata med eller någon att få råd från gör att livet oftast blir väldigt svårt att hantera. I dag uppstår situationer där landsting och regioner inte har några resurser eller ekonomi för att ge något mer än mediciner och när inte ens medicinerna fungerar står vi, patienterna, där helt ensamma.

Psykvården måste bli bättre

Det kan inte vara meningen att de med en psykisk diagnos måste skrika så högt och kämpa sig trötta för att de ska få den vård de faktiskt har rätt till. Det kan inte vara meningen att de läkare och den vårdpersonal som finns ska slita ut sig på grund av att de är för få, eller att patientsäkerheten utsätts för fara på grund av bristen på kontinuitet.  

När ska ansvariga vakna och inse att personer med en psykisk sjukdom också behöver lindring och botemedel, vårdplatser och återbesök?

När ska Sverige få en trygg psykvård för alla och för alla diagnoser?

Vi behöver mer än bara läkemedel för att vi ska få vara friska.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00