Tydligare kostnadsansvar ska underlätta för apoteken

MEDICIN. Det ska bli tydligare vilka landsting som ska ersätta apoteken för patienters kostnadsfria smittskyddsläkemedel. Det föreslås i en promemoria från socialdepartementet.

Om en läkare bedömer att en behandling av en allmänfarlig sjukdom minskar risken för smittspridning är läkemedlet kostnadsfritt för patienten. Det kan bland annat röra sig om sjukdomar som hepatit, hivinfektion eller kolera.

I ett lagförslag som socialdepartementet förbereder föreslås att det ska införas förtydligande i smittskyddslagen vilka som är berättigade till de kostnadsfria läkemedlen. Det ska också bli tydligare vilka landsting som ska ersätta apoteken. I promemorian föreslås därför att landstinget där patienten är bosatt blir ersättningsskyldig. Är patienten inte bosatt i något landsting är det istället landstinget där läkemedlet blev utskrivet, det vill säga där läkaren är verksam, som får stå för kostnaderna till apoteket.

Syftet är att öka möjligheterna till uppföljning, men också att underlätta apotekens fakturering till landstingen. Det innebär att debitering och uppföljning av smittskyddsläkemedel ska hanteras på samma sätt som för läkemedel inom läkemedelsförmånen.

Login