V: Orimligt mycket pengar till friskolor

EKONOMI. Daniel Riazat, Vänsterpartiets utbildningspolitiska talesperson, befarar att domar från Kammarrätten om skolpengen medför att kommunala skolar missgynnas ekonomiskt.

Daniel Riazat menar att de kommunala skolorna tar ett större ansvar än friskolorna. Detta bland annat för att de kommunala skolorna får ta över de drabbade eleverna då en friskola läggs ned

Det är också de kommunala skolorna som får ta smällarna när elevkullarnas storlek går upp och ned. ”Vissa år står man med för stora lokaler, särskilt när konkurrens från friskolor gör att antalet elever kan minska ganska plötsligt och oväntat”, skriver han i en interpellation till utbildningsminister Gustav Fridolin (MP).

Daniel Riazat anser att dessa kostnader har lett till att många skolor går med underskott. Det har förekommit att kommuner har skrivit av underskotten. Fristående skolor har ansett att avskrivningarna är ett extra bidrag till de kommunala skolorna och att friskolorna ska kompenseras för detta.

Login