Studie: Ökade skolresultat när kommun styrde elevsammansättningen

Bussning av elever kan vara en framgångsrik åtgärd för att motverka skolsegregation. Det visar en ny forskningsstudie.  

0:000:00