Utredning dröjer – ska föreslå stopp mot nya religiösa friskolor

TILLÄGG. S backar från sitt vallöfte om totalförbudet mot religiösa friskolor. Istället ska utredningen om konfessionella inslag även utreda ett etableringsstopp.

Särskilda utredaren Lars Arrhenius fick uppdraget att analysera reglerna för konfessionella inslag i skolan. Utredningen skulle presenteras vid årsskiftet men fick förlängt till sista maj i år. Men de fyra partierna i januariavtalet har kommit överens om att förlänga utredningen igen och göra tillägg i uppdraget. 

Arrhenius får därmed vänta med att redovisa. Nu ska han också ge förslag på hur man kan införa ett etableringsstopp för nya religiösa friskolor. 

– Vi vill ha ett samlat förslag och vi ville ha med den del som också ingår i januariavtalet, säger utbildningsminister Anna Ekström (S) till Altinget. 

Backar från vallöftet

Socialdemokraterna gick till val i höstas på att förbjuda alla religiösa friskolor i Sverige. Med några få undantag, skulle alla redan etablerade religiösa friskolor läggas ner. 

– Det är ingen hemlighet att vi socialdemokrater hade velat gått ännu längre och sett ett totalt stopp för religiösa friskolor. Men med januariavtalet fick vi till ett stopp för nyetableringar. Jag är så glad att vi fick det inskrivet i januariavtalet, även om vi gått till val på att gå ännu längre, säger Ekström. 

Men det står inte någonstans i januariavtalet att ni inte får utreda ett totalstopp för religiösa friskolor? 

– Nej, men jag vill hedra januariavtalet. Jag vill leva upp till det som står i januariavtalet, svarar Ekström. 

Vill inte svara om utvidgning

Ett av argumenten för att införa etableringsstoppet är integration. Men Ekström tycker också att varje elev själv ska få finna sin religiösa övertygelse. Hon ser inte heller Europakonventionen som ett stort problem för att kunna införa ett etableringsstopp. 

I tilläggsdirektivet står det inget om att även stoppa utvidgning av befintliga religiösa friskolor. Till exempel fler stadier eller fler orter. Ekström vill inte heller svara på frågor om även ett sådant förbud kommer utredas och genomföras. 

En helhet

Man får alltså vänta på utredningens eventuella förslag på nya regler för de redan etablerade skolorna. Ekström vill se utredningens kommande förslag om nya och redan etablerade religiösa friskolor som en helhet. 

– Där spelar utredningens kommande förslag en väldigt stor roll. Utredningen ska se över registrering av religiösa friskolor. I dag finns det inget officiellt register över dessa. De ska också ge förslag på hur man kan ha en bra och tydlig kontroll över de friskolorna.

Arrhenius ska redovisa hela utredningen 19 december i år.

Beslutskedja: Konfessionella inslag i skolväsendet

10/3
2018
4/6
2019
20/8
2019
8/1
2020
9/1
2020
16/1
2020
21/1
2020
6/2
2020
20/2
2020
11/5
2020
14/5
2020
15/5
2020
28/5
2020

Forrige artikel Myndigheter och utredare oeniga om framtidens yrkesvägledning Myndigheter och utredare oeniga om framtidens yrkesvägledning Næste artikel Skolverket ger stöd till obehöriga lärare – Ekström uppmuntrar Skolverket ger stöd till obehöriga lärare – Ekström uppmuntrar