Utökad fjärrundervisning kan bli verklighet – entreprenad tillåts

REGERINGSFÖRSLAG. Nu kan skollagen ändras så att fjärrundervisning tillåts i fler ämnen och årskurser. I förslaget ingår också att det ska kunna läggas ut på entreprenad.

Fjärrundervisning i grundskola och gymnasium har dragits i långbänk. En försöksverksamhet med fjärrundervisning påbörjades år 2016 i ett antal skolor och har förlängts flertalet gånger.

I maj året därpå redovisades den statliga utredningen om entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning. I oktober samma år hade ett hundratal remissinstanser tyckt till om utredningens förslag.

Nu lämnar regeringen över en lagrådsremiss som bygger på utredningen. Regeringen vill att möjligheten till fjärrundervisning och distansundervisning ska skrivas in i skollagen.

Login