Starka reaktioner på utbildningsbudgeten

SÅGNING. Nu riktar flera skolaktörer kritik mot budgeten. Framförallt höjs kritiska röster från olika håll mot likvärdighetsmiljarderna.

SKL-ordförande Anders Knape riktade hornen mot de specialdestinerade statsbidragen till huvudmännen. 

– Likvärdighetsbidraget till skolan är ett bra exempel på en felkonstruerad satsning, som snarare försvårar för en kommun att effektivisera och möta utmaningarna inom skolan. Det borde regeringen ta på större allvar, säger han i ett pressmeddelande.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand är besviken över att värnskatten prioriteras över skolan.

Login