Debatt

Sverige står inför en akut brist på skolbibliotekarier

Regeringens satsning på skolbiblioteken behöver kompletteras med en strategi för att få fler att utbilda sig till bibliotekarier. Det skriver Karin Wannerud, skolbibliotekarie Internationella engelska skolan i Solna och bibliotekssamordnare inom IES.

Tillgången till ett välsorterat bibliotek, med generösa öppettider och kompetent personal, är avgörande om vi ska kunna vända den pågående läskrisen, skriver debattören.
Tillgången till ett välsorterat bibliotek, med generösa öppettider och kompetent personal, är avgörande om vi ska kunna vända den pågående läskrisen, skriver debattören.Foto: Ali Lorestani/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Regeringens planer på att lagstadga alla elevers rätt till ett bemannat skolbibliotek är välkomna, men det kommer att bli svårt att bemanna skolbiblioteken med utbildade bibliotekarier. Redan i dag råder en akut brist på skolbibliotekarier, och den kommer att bli ännu mer kännbar när den nya lagen är på plats nästa år.

Altingets gratis nyhetsbrev

Skriande brist på bibliotekarier

Lärarbristen är ett stort problem för svenska skolhuvudmän, såväl fristående som kommunala, men det finns också andra viktiga yrkesgrupper i skolorna där underskottet på kvalificerad personal är akut. En sådan kategori är skolbibliotekarierna.

Den sittande regeringen vill satsa på skolbiblioteken, vilket är välkommet av många olika anledningar. Tillgången till ett välsorterat bibliotek, med generösa öppettider och kompetent personal, är avgörande om vi ska kunna vända den pågående läskrisen och stimulera barn och ungdomar till att hitta fram till läsandets glädje. Läsandet är en central del i språkundervisningen, men också en förutsättning för studier i övriga ämnen. Den som inte behärskar läsförståelse kommer att ha svårt att ta till sig kunskap i något ämne.

Regeringen vill lagstifta om tillgången till bemannade skolbibliotek. Om allt går som det är tänkt ska den nya lagen vara på plats redan 2025. Det kommer dock att bli svårt att bemanna alla biblioteken med utbildade bibliotekarier. Redan i dag är bristen på sådana skriande.

Elever förtjänar bemannade bibliotek

Internationella engelska skolan har bemannade skolbibliotek på alla våra 46 skolor. Som samordnare för alla dessa skolbibliotek strävar jag efter att de ska vara bemannade med utbildade bibliotekarier. Att hitta sådana är dock inte det lättaste, vilket alla skolhuvudmän kan vittna om. Därför bemannas en del av våra bibliotek av personal med andra utbildningar, till exempel svensklärare eller litteraturvetare. Vi uppmuntrar all vår bibliotekspersonal att vidareutbilda sig till bibliotekarier, och många väljer också att göra det.

Den som inte behärskar läsförståelse kommer att ha svårt att ta till sig kunskap i något ämne.

Bristen på bibliotekarier är dock inte bara ett problem för oss på IES utan för hela Sverige, och kommer att förvärras ytterligare av de kommande årens pensionsavgångar. Därför behöver satsningen på skolbiblioteken kompletteras med en strategi för att få fler att utbilda sig till bibliotekarier.

Jag älskar mitt jobb som skolbibliotekarie, utbytet med lärare och att se elever växa är otroligt givande. Därför är det tråkigt att inte fler unga väljer landets bibliotekarieutbildningar. Här behöver politiken, universiteten och högskolorna, kommunerna och de fristående huvudmännen samverka för att vända trenden. Eleverna förtjänar bemannade skolbibliotek, men då behövs bibliotekarier att bemanna dem med.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

Altinget logo
Stockholm | Köpenhamn | Oslo | Bryssel
Politik på allvar
AdressJohannesgränd 1111 30 StockholmRedaktionen+46 (0)8 12 13 14 24[email protected]Prenumerationsärenden+46 (0) 73 529 99 09[email protected]Org.nr. 556980-5269
Chefredaktör och ansvarig utgivare:Sanna RaymanCFOAnders JørningKommersiell direktörLars GrafströmVdChristoph NørgaardOrdförande och utgivareRasmus Nielsen
Copyright © Altinget, 2024