Slutreplik: Stort misslyckande om skollokalerna blir ett hinder för eleverna

SLUTREPLIK. Tillfälliga skolbyggnader tenderar att inte vara fullt ut anpassade och har sämre koppling till sin omgivning. Man avstår från att investera i kringliggande närmiljö då lösningen inte är långsiktig, skriver Alexandra Hagen. 

Alexandra Hagen
Vd, White arkitekter

Det är positivt att vi är många som har fokus på att erbjuda barn goda möjligheter till utbildning och som har barnens bästa i centrum. Skolan måste ha en central plats i samhället och vara utformad för dem som behöver den mest, våra elever och lärare.

Stort misslyckande

Precis som Adapteo skriver så har många skolor i dag stora problem med allt från mögel, till ventilation och svåranpassade lokaler.

Vi menar inte att lösningen i varje given situation är att bygga en helt ny skola. Däremot efterfrågar vi långsiktigt hållbara lösningar, rätt prioriteringar och effektiv planering. Den skola vi levererar i dag formar nämligen framtidens medborgare. Utan rätt förutsättningar riskerar elever att hamna utanför med sämre möjlighet att ta sig vidare i livet. I de fall skolmiljön är ett hinder för eleverna är det ett stort misslyckande.

Hela skolmiljöer

För att skapa långsiktigt hållbara lösningar för skolmiljön behöver skolan, barnen och skolpersonalen prioriteras. Ambitionerna måste då vara högre än följsamhet till befintliga regelverk. Vi väljer i stället att ta vårt avstamp i FN:s globala mål, inte minst mål fem och elva om hållbara, jämlika samhällen.

Utifrån dessa vill vi skapa hela skolmiljöer där byggnader och den övriga fysiska miljön samspelar för att ge en inkluderande och kreativ lärmiljö.

Anpassas efter verksamheten

Satsar vi på att bygga både flexibelt och långsiktigt hållbart med möjlighet till stor variation i olika storlekar av rum, salar och andra utrymmen så underlättar vi inlärning och lockar till besök.

Planering tillsammans med kulturskolor och civilsamhälle skapar både engagemang och förutsättningar för samutnyttjande. Det är att vara miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar i praktiken.

Att använda sig av industriellt byggande och modulbyggande är inget hinder för kvalitet. Det är däremot avgörande att långsiktig hållbarhet och verksamhetens behov står i centrum oavsett om vi väljer att bygga på plats eller prefabricerade moduler när vi uppför våra skolbyggnader. Moduler måste anpassas efter verksamheten och inte tvärt om.

Avstår från investeringar

Tillfälliga skolbyggnader tenderar att inte vara fullt ut anpassade efter verksamheten, de har ofta sämre koppling till sin omgivning. Man avstår från att investera i kringliggande närmiljö, grönytor och infrastruktur då lösningen inte är långsiktig. Det händer att både lärare och elever tillbringar år i sådana byggnader.

Viktig innovation

För White arkitekter står det utforskande arbetssättet i centrum. Därför tackar vi med glädje ja till ett besök hos en eller flera av de skolor som Adapteo levererat.

För trots vår kritik mot hur moduler ibland används vi ser inte standardiserat modulbyggande med hållbara metoder som ett problem i sig. Det är snarare en viktig innovation som fler kan lära av och som kan ligga till grund för nya lösningar och affärer.

Hoppas på dialog

Vi hoppas därför på en dialog där vi tillsammans kan lära mer om hur deras lösningar kan integreras i befintliga miljöer och där vi kan dela med oss av kunskaper om arbete med hållbara cirkulära produkter, stadsplanering och inte minst om hur vi arbetar med att sätta barnens och lärarnas behov i skolmiljön i centrum.

Forrige artikel Liberalerna: Barn presterar bättre och gynnas av tidiga betyg Liberalerna: Barn presterar bättre och gynnas av tidiga betyg Næste artikel Luf: Tillskottet är en piss i Vättern Luf: Tillskottet är en piss i Vättern