Skolverket ska ta fram it-strategier i skolan

PEDAGOGIK. Skolverk har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet.

”Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som it har tillvaratas i hela skolväsendet”, skriver regeringen i uppdraget.

Skolverket ska föreslå två it-strategier. En som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer. En andra som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.

Forrige artikel Universitet kan få teckna längre hyresavtal Næste artikel Lärarbrist ska minska genom att studenter tillåts vara lärare