Skolverket ska ta fram it-strategier i skolan

PEDAGOGIK. Skolverk har fått i uppdrag av regeringen att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet.

”Strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet genom att den strategiska potential som it har tillvaratas i hela skolväsendet”, skriver regeringen i uppdraget.

Skolverket ska föreslå två it-strategier. En som vänder sig till förskolan, förskoleklassen, fritidshemmet, grundskolan och motsvarande skolformer. En andra som vänder sig till gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och skolväsendet för vuxna.

Forrige artikel Universitet kan få teckna längre hyresavtal Næste artikel Lärarbrist ska minska genom att studenter tillåts vara lärare
Tidigare GD för F-kassan går till IFAU

Tidigare GD för F-kassan går till IFAU

NAMN. Hon fick ta över Försäkringskassan när generaldirektör Ann-Marie Begler sparkades. Nu blir hon generaldirektör för tredje gången, denna gång på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU).