Debatt

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel måste säkerställas

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel behöver säkerställas. Socialstyrelsens nationella hjälpmedelsstatistik visar redan att tillgången är ojämlik över landet, skriver Logopedförbundet och Sveriges arbetsterapeuter tillsammans med en rad patientorganisationer.

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel behöver säkerställas, skriver debattörerna.
Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel behöver säkerställas, skriver debattörerna.Foto: Pontus Lundahl/TT
Kerstin Wiström
Ida Kåhlin
Anki Sandberg
Lise Lidbäck
Anders Lago
Camilla Rosenberg
Berit Robrandt Ahlberg
Carina Peterson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan vara avgörande för att kunna maximera självständigheten och nå delaktighet i samhället. Personer som ofta behöver stöd för att kommunicera, minnas, planera, skapa struktur och lösa problem i vardagen är bland annat personer med neurologisk sjukdom eller skada, intellektuell funktionsnedsättning, adhd och autism.

MDR kan i värsta fall leda till att personer med funktionsnedsättning i än högre grad än idag riskerar att hamna i utanförskap.

I maj 2021 infördes MDR-förordningen i hela EU gällande medicinsk-tekniska produkter, vilket innebär att samma regler ska gälla hela EU för ett visst produktområde. Införandet av MDR är potentiellt ett steg i rätt riktning för att säkerställa god kvalitet och patientsäkerhet, men om lagen inte implementeras på ett klokt sätt riskerar den att få motsatt effekt. MDR kan i värsta fall leda till att personer med funktionsnedsättning i än högre grad än idag riskerar att hamna i utanförskap.

Den nationella styrningen saknas

Nationell styrning saknas inom hjälpmedelsområdet, vilket gör att tolkningarna av MDR varierar i landets regioner och kommuner. Vissa regioner har beslutat att införa stora begränsningar eller till och med stopp för förskrivningar av produkter som inte är MDR-klassade, vilket i stor utsträckning påverkar kognitions- och kommunikationshjälpmedel. En del kognitions- och kommunikationshjälpmedel kan köpas som konsumentprodukter på den öppna marknaden. Att personer som inte sällan befinner sig i en utsatt ekonomisk situation själva får bekosta och införskaffa hjälpmedlen är inte jämlik vård. Det medför dessutom att stödet från förskrivaren i form av utprovning, träning och uppföljning inte kan tillgodoses.

Rätten till kognitions- och kommunikationshjälpmedel behöver säkerställas. Socialstyrelsens nationella hjälpmedelsstatistik visar redan att tillgången är ojämlik över landet. Om Sveriges regioner och kommuners tolkning av MDR-förordningen innebär ytterligare begränsningar riskerar situationen att förvärras ytterligare och Sverige riskerar därmed att bryta mot såväl barnkonventionen som funktionsrättskonventionen.

Utred konsekvenserna

Vi kräver att regeringen skyndsamt ger lämpliga myndigheter såsom Läkemedelsverket och Socialstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av införandet av MDR gällande hjälpmedelsområdet och ta fram riktlinjer som säkerställer att personer i behov av kommunikations- och kognitionshjälpmedel även fortsatt ska kunna få dessa tillgodosedda genom förskrivning.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00