L-studenter: Sänk skatten så det lönar sig att plugga

DEBATT. Att gå en högre utbildning måste löna sig och rekryteringen måste breddas. Därför måste kvalitén höjas och marginalskatten sänkas, skriver Liberala Studenter.

Natalia Rylander
Riksordförande Liberala Studenter
Oscar Matti
Riksstyrelseledamot Liberala Studenter
Cecilia Baggesen-Gyllunger
Ordförande Liberala Studenter Göteborg
 
Den högre utbildningen fyller så många funktioner att det är svårt att veta var man ska börja. Högre utbildning är en resa. Det är en resa där du utvecklar dina kunskaper, ditt tänkande och dig själv som människa. Till att fördjupa sina käraste intressen och förverkliga sig själv, samt inte minst till en karriär. För samhället finns få saker av lika stor vikt, det bidrar till ekonomin, bygger broar mellan människor och skapar ett hållbart samhälle med demokratiska värderingar.

Att den högre utbildningen håller hög kvalitet är därför helt avgörande, men det finns flera aktuella utmaningar.

Läs också: "Studielön - dålig lösning på problem S själva har skapat"

Nyligen fick en amerikansk student rätt efter att ha stämt Mälardalens högskola. Orsaken var att utbildningen helt enkelt inte hade tillräckligt hög kvalitet. Mälardalens högskola har därför blivit skyldiga att ersätta henne för utbildningen som inte höll måttet. Detta är historiskt.

Malmö belönades istället för att höja kvalitén

Det här visar tyvärr att det finns brister på vissa högskolor och universitet. I det här fallet var det någon som anmälde, men hur många studenter hade gått utbildningen tidigare utan att säga något? Granskningen som gjordes visade även att det fanns allvarliga brister i kvaliteten på Malmö Högskola.

Regeringen har inte lyckats lägga skarpa förslag för att lösa problemet. Istället gavs Malmö Högskola universitetsstatus. Med tanke på de brister som fanns verkar åtgärden politiskt motiverad, snarare än baserad på den högskolans akademiska nivå. Det här anser vi är olyckligt. Dels för att det urholkar universitetstiteln, men också för att högskolan är för viktig för att bli en politisk spelpjäs.

Regeringen handfallen inför högskolan

Breddad rekrytering är ännu en viktig fråga som regeringen inte heller hanterat väl. Det är ett akut problem att personer som inte är från akademikerhem inte läser vidare i samma utsträckning. Det kan inte lösas genom att vi sänker kraven i högskolan, vilket hade blivit konsekvensen av regeringens tidigare förslag. Regeringen lade ansvaret på utbildningarna att fler elever skulle uppnå lyckade resultat, men utan att tillföra mer medel för att de skulle kunna lyckas. Det här förslaget drogs tillbaka, men det visar fortfarande på regeringens handfallenhet inför utmaningarna.

Avskaffa högskoleprovet

Liberala Studenter vill se reformer som faktiskt skulle öka kvaliteten på riktigt. Det behövs en mer ingående granskning av utbildningarna för att komma åt pedagogiska brister. De som undervisar ska ha en ordentlig pedagogisk utbildning i bagaget, därför måste deras utbildning i pedagogik bli mer omfattande. Att undervisningen är tillgänglig och genomtänkt är helt avgörande för att kunna bredda rekryteringen utan att sänka kraven. Dessutom krävs mer resurser.

För en smartare och bredare rekrytering borde även högskoleprovet avskaffas. Istället för ett trubbigt mått som egentligen bara visar hur länge du övat på just det provet behöver vi vägar som uppmuntrar till flit och ansträngning. Vi vill se kunskapsprov anpassade till de olika utbildningarna och fler basår. Det minskar din bakgrunds betydelse för att komma in på högskolan samtidigt som fler klarar sig igenom hela utbildningen. Kort sagt ger det fler klassresor.

Läs också: Gröna Studenter: Nej M, det ska inte kosta pengar att skriva omtentor

Dessutom borde marginalskatterna sänkas. Förra året lönade sig en högskoleutbildning i Sverige sämst i hela OECD. Att själva utbildningen är stimulerande är viktigt för att människor ska söka till den, men ekonomin spelar också roll. Därför behöver den högre utbildningen löna sig bättre för individen. Marginalskatterna, som är högst i världen, måste därför sänkas.

Bredda rekryteringen och ge utbildning i världsklass

Sverige har god potential att vara en världsledande kunskapsnation, men då finns utmaningar som behöver lösas. Med våra förslag kan vi stärka den pedagogiska kompetensen bland de som håller i utbildningarna, och den akademiska kompetensen hos studenterna. Vi kan göra högskolan mer inkluderande och bredda rekryteringen, utan att sänka kraven. Vi kan stärka motivationen att söka en högskoleutbildning, och lärosätenas förutsättningar att erbjuda en utbildning i världsklass. Vi menar att det i sin tur inte bara är positivt, utan nödvändigt för vårt framåtskridande som samhälle.

Forrige artikel BRIS: Minska psykisk ohälsa med en inkluderande skola BRIS: Minska psykisk ohälsa med en inkluderande skola Næste artikel Lärarnas Riksförbund: Upp till bevis Moderaterna Lärarnas Riksförbund: Upp till bevis Moderaterna
Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

Så fördelas utbildningsplatserna från budgeten

TILLSKOTT. Stigande arbetslöshet skapar allt större behov av utbildningsplatser. I regeringens budgetförslag finns tusentals platser på yrkesvux och yrkeshögskolan. Se hur många platser varje lärosäte får.