Kan utredningarna lyfta politiken från långbänk till skolbänk?

ANALYS. Om de två stora skolutredningarna går samma öde till mötes som Skolkommissionen, att hackas upp i bitar, kan det bli nödvändigt med en reform av hur skolpolitiken bedrivs. 

Nu går två av årets största utredningar på remiss samtidigt. Åstrands likvärdighetsutredning och Stjernkvists gymnasieutredning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill inte kommentera förslagen, utan vill höra med remissinstanserna först.

Det är något som tyder på att det är känsliga frågor för utbildningsdepartementet. De har också januariavtalet med två borgerliga partier.

Men departementet verkar se de två utredningarna som en typ av reformpaket som ska analyseras tillsammans.

Login