Ekström (S) tar tag om JA – dags för betygspunkterna

REFORM. Nu tar departementet tag i flera punkter om skolan i Januariavtalet. Betygskriterier ska strykas ned och slutbetyget ska kunna kompenseras till högre – trots lågt betyg i delmoment.

Under punkt 49 i Januariavtalet står det tydligt att betygskraven ska ses över. “Läroplaner och kursplaner ska revideras i syfte att stärka betoningen på kunskap och faktakunskaper och för att uppmuntra flit och ambition (Uppdrag till Skolverket hösten 2019).” 

Nu sätts punkten i rullning. Utbildningsminister Anna Ekström (S) meddelar nu att betygssystemet ska göras om. Regeringspartierna tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna ska revidera kurs- och ämnesplanerna. 

Ekström förklarar att det rent konkret kommer betygskriterierna strykas ned och omformuleras. 

Login