Digitalisering kan ge konkurrentkraft enligt skolledarna

ALMEDALEN. Förväntningarna på att skolan även ska hänga med i digitaliseringen och sociala medier är höga och samtidigt så finns även motgångar. Men det kan ge konkurrensfördelar.

– Det är viktigt att vi reflekterar över vad vi lägger ut. Men det är ett enormt tryck på skolledare framförallt vårdnadshavare, säger Matz Nilsson, ordförande för Sveriges skolledarförbund.

För att guida skolledare har förbundet gett ut en handbok i hur man kan förhålla sig till media. Något Nilsson förklarar som nödvändigt för att klara balansen mellan myndighetsutövning och kommunikation. 

Men det finns mer att göra.

Login