Debatt

Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga

REPLIK. Liberala studenters Wilhelm Sundman behöver inte oroa sig. Vårt nya högskoleprogram baseras på ett UKÄ-förslag, ingenting annat. Dessutom råder ingen tvekan om att det kommer att vila på vetenskaplig grund, skriver rektorerna på Brunnsviks folkhögskola.

Fokus för den nya utbildningen kommer ligga på skapandet och producerandet av ny musik, skriver debattörerna.
Fokus för den nya utbildningen kommer ligga på skapandet och producerandet av ny musik, skriver debattörerna.Foto: Pontus Lundahl/TT
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Jörgen Hammarin
Rektor, Brunnsviks folkhögskola
Peter Holmstedt
Biträdande rektor, Brunnsviks folkhögskola

Regeringen beslutade den femte mars att ge Brunnsviks folkhögskola examensrätt i musikskapande, ett två-årigt högskoleprogram. Frågan var långt ifrån ny. Redan i oktober 2018 föreslog expertmyndigheten Universitetskanslersämbetet (UKÄ) detta för regeringen, efter en omfattande beredning.

Sällsynt att partipolitisera

Vi har inget emot att frågan uppmärksammas, men beklagar att Liberala studenters talesperson Wilhelm Sundman så grovt går vilse. Som väl är, så är det sällsynt att partipolitisera och misstolka i en fråga som denna.

Läs också

Från hela den politiska skalan, liberaler med fler inom och utom folkhögskolevärlden, har vi i övrigt enbart fått glada och positiva erkännanden och välgångsönskningar. Kanske beror det på att de förstår vad det handlar om.

Aktuell kunskap

Skribenten från Liberala studenter är rädd för att UKÄ och regeringen blandar ihop folkhögskolor och universitet. På den punkten vill vi gärna lugna eventuell oro.

Jörgen Hammarin och Peter Holmstedt
Brunnsviks folkhögskola

Regeringen utfärdade examensrätten på förslag av det obundna UKÄ. Högskoleprogrammet ansågs fylla ett behov. Huvudmannen kunde uppfylla ställda krav. UKÄ ansåg bland annat att Brunnsviks högskoleprogram kompletterar det utbud som redan finns.

Fokus ligger nämligen inte på det traditionella gestaltningshantverket, utan på skapandet och producerandet av ny musik. Till det kommer ett starkt näringslivsperspektiv samt koppling till relevanta arbetsmarknader för utövare, och branschkunskap.

Nationella examensmål

Högskoleprogrammet i Dalarna ska, och kommer att, vila på vetenskaplig grund. Gedigen forskning och godkända disputationer som ligger till grund för utbildningsplanen och för kursplanerna och examensmålen. Momenten i kurserna är noga avvägda för att uppfylla de nationellt ställda examensmålen för en konstnärlig högskoleutbildning.

Olika skolformer

Skribenten från Liberala studenter är rädd för att UKÄ och regeringen blandar ihop folkhögskolor och universitet. På den punkten vill vi gärna lugna eventuell oro. Man måste här inse att vi talar om två olika skolformer som var för sig bedrivs utifrån sina egna regleringar.

Att vara huvudman för olika skolformer innebär att man ska visa en djup respekt och insikt i detta. Examensrättens erhållande var helt frikopplat från folkhögskolans musiklinjer.

Bryta snedrekrytering

Vi på Brunnsviks folkhögskola är stolta över det förtroende för våra ambitioner och vår kompetens som ett kommande högskoleprogram i musikskapande innebär.

Det blir en fristående egen verksamhet, men som ändå hänger ihop med våra värderingar och vårt folkbildningstänkande. Brunnsvik delar arbetarrörelsens strävan efter en kulturell allemansrätt och jämlika möjligheter till lärande för individer med olika bakgrunder. Det innebär bland annat att vi tycker att det är viktigt med ett rekryteringsarbete som ger möjligheter för nya grupper och deltagare att studera på högskola.

Högskolevärlden, inkluderat konstnärliga program, behöver anstränga sig mycket mer för den sociala bredden, helt enkelt göra mer för att bryta dagens sociala snedrekrytering. 

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Liberala studenter: Examensrätt till S-märkt skola är ett tecken på makthunger

Brunnsviks folkhögskolas nyvunna rätt att ge ut examen på högskolenivå visar inte bara på bristande kunskap hos Matilda Ernkrans (S), utan även på maktfullkomligheten inom socialdemokratin. Det skriver Willhelm Sundman, Liberala studenter.

S-studenter: Förvånande att Liberala studenter är så konservativa

Willhelm Sundmans kritik mot Brunnsviks examensrätt påminner om tiden då borgerliga debattörer ville hålla bildningen undan den stora massan. Det är förvånande att en liberal har en så konservativ syn på kunskap, skriver Jakob Stone, S-studenter.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00