S-studenter: Förvånande att Liberala studenter är så konservativa

REPLIK. Willhelm Sundmans kritik mot Brunnsviks examensrätt påminner om tiden då borgerliga debattörer ville hålla bildningen undan den stora massan. Det är förvånande att en liberal har en så konservativ syn på kunskap, skriver Jakob Stone, S-studenter.

Jakob Stone
Utbildningspolitisk talesperson, S-studenter

Folkhögskolan har en lång tradition av att göra kunskapen tillgänglig till fler. I en tid när universiteten var stängda för vanligt folk, byggde folkrörelserna upp en struktur för att bryta utbildningsklyftan.

S-studenter välkomnar regeringens initiativ att ge folkhögskolor möjlighet att driva högskoleutbildning. Det bidrar till utvecklingen av spetskompetenser inom folkhögskolan och erbjuder fler vägar till högskolekompetens.

Vi är övertygade om att möjligheten för folkhögskolor att bedriva utbildning på högskolenivå bidrar till kvalitetsutvecklingen av folkhögskolan.

Längre trösklar

Samtidigt innebär det historiska beslutet att ge Brunnsviks folkhögskola tillstånd att utfärda en konstnärlig högskoleexamen nya förutsättningar för att bredda rekryteringen till högre utbildning.

Konstnärliga utbildningar har haft stora problem med att bryta den sociala snedrekryteringen. Trösklarna till högre utbildning måste sänkas för att studenter utan akademikerföräldrar ska ges möjligheten att studera och få upp ögonen för högre utbildning.

Bygdehögskolor

Willhelm Sundmans påstående att folkhögskolan inte bygger på vetenskaplig grund eller beprövad erfarenhet får stå för honom. Folkbildningsrådet följer kontinuerligt upp kvalitetsarbetet inom studieförbund och folkhögskolor.

Utbyte av beprövad erfarenhet är själva grunden i folkbildningens metod. Folkhögskolan utgår från upplysningstraditionen, och tillämpar vetenskapliga rön i sin verksamhet även om de inte är forskningsinstitutioner.

Synsättet ekar tillbaka till hur borgerliga debattörer under tidigare epoker kritiserat uppbyggandet av nya lärosäten vid sidan av Uppsala och Lund. Då pratade man om “bygdehögskolor”. Nu är begreppet tydligen “kvasihögskolor”, men innebörden är densamma.

Funnits länge

Idéburna högskolor är ingen ny uppfinning. Redan i dag finns exempelvis Ersta Sköndal Bräcke högskola, som utgår från diakonin för att formulera välrenommerade högskoleutbildningar.

Anser Sundman att även denna högskola ska fråntas rätten att bedriva utbildning, på grund av vem som är huvudman för verksamheten?

Vrida tillbaka klockan

Sundman har helt rätt i att folkbildning och folkhögskolorna handlar om makt. Kunskap är makt och vi anser att den makten ska tillfalla fler. Det är uppenbart att en sådan kunskapssyn är provocerande för de som vill behålla sina privilegium.

Kritiken av folkhögskolorna ekar av en vilja att vrida tillbaka klockan mot en tid då bildning var förbehållet fåtalet. Det är förvånande att en liberal har en så konservativ syn på kunskap.

Forrige artikel Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga Brunnsviks folkhögskola: Sällsynt att partipolitisera denna fråga Næste artikel Debatt: Skamligt av Skolinspektionen att inspektera nu Debatt: Skamligt av Skolinspektionen att inspektera nu