Debatt

Som framtida Natomedlem måste Sverige betala en ny förbindelse över Öresund

Sveriges eventuella Natomedlemskap ställer krav på infrastrukturplaneringen. Exempelvis måste Sverige åta sig att betala för en ny fast förbindelse över Öresund. Det skriver Thomas Becker, vd för nordeuropeiska nätverksorganisationen String.

Flaskhalsar uppstår emellanåt i Helsingör, vid överfart över sundet till Helsingborg, skriver debattören. Här syns Helsingborg-Helsingör-färjan Tycho Brahe samt en rysk attackubåt av Kilo-klass, som passerade sundet vid en övning hösten 2020.
Flaskhalsar uppstår emellanåt i Helsingör, vid överfart över sundet till Helsingborg, skriver debattören. Här syns Helsingborg-Helsingör-färjan Tycho Brahe samt en rysk attackubåt av Kilo-klass, som passerade sundet vid en övning hösten 2020.Foto: Johan Nilsson/TT
Thomas Becker
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Med Sveriges ansökan till Nato går Danmark in i en strategiskt viktig roll som transitland och stöd till Sveriges försvar. Den nya säkerhetspolitiska verkligheten synliggör svagheten i att endast ha en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Sedan kriget i Ukraina har den säkerhetspolitiska verkligheten förändrats.
Den danska staten har – redan innan Sverige troligen går med i Nato – förklarat sig beredd att gå i krig för grannlandet, genom att teckna en säkerhetsgaranti, som förpliktar Danmark att ge militärt stöd vid ett angrepp på svenskt territorium.

Natoansökan ställer krav på infrastrukturplanering

Sveriges ansökan till Nato ställer nya krav på försörjningstrygghet över Öresund, särskilt med tanke på infrastrukturplanering.

Ytterligare en fast förbindelse över Öresund är en ömsesidig vinstlott för både Sverige och Danmark i fredstid.

Danmarks möjligheter att ge militärt stöd till Sverige, och att fungera som transitland för bland annat materiel vid militärt angrepp, är beroende av effektiva förbindelser över Öresund. Som läget är i dag har vi bara en fast förbindelse, nämligen Öresundsbron, som troligtvis kommer att bli ett strategiskt mål vid en militär konflikt.

Sverige sårbart

Så länge det bara finns en fast förbindelse som förbinder Sverige med övriga Europa är Sverige sårbart för både enkla driftstörningar men även direkta attacker mot Öresundsbron och kan därför lätt isoleras från övriga Europa.

För att säkra försörjningstrygghet för Sverige, både militärt och industriellt, bör den svenska regeringen skynda på etableringen av ytterligare en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark.

Bör göra som Danmark

Sverige bör med andra ord tydligt deklarera att de är redo att hantera de ekonomiska utmaningarna som kommer med en ny fast förbindelse över Öresund, genom att erbjuda Danmark att finansiera förbindelsen som en del av deras kritiska militära infrastruktur. På samma vis som Danmark har gjort med Fehmarn Bält-förbindelsen.

En ömsesidig vinstlott

Ytterligare en fast förbindelse över Öresund är en ömsesidig vinstlott för både Sverige och Danmark i fredstid. Till exempel kommer den föreslagna förbindelsen mellan Helsingör och Helsingborg att leda till en ny sammanhållen tätort, ytterligare integration mellan Danmark och Sveriges arbetsmarknad. Den kommer också att lösa en befintlig flaskhals som i dag är realitet, nämligen vid färjeläget i Helsingör när lastbilar ställer upp för att korsa sundet.

Av samma skäl har flera svenska regioner och kommuner länge förespråkat att de vill öppna upp frågan om delad finansiering, för att stärka integrationen i gränsregionen.

Incitament att skynda utvecklingen

Den nyupptäckta svenska militärstrategiska agendan skapar ett incitament för Sverige att påskynda utvecklingen av ytterligare en permanent anslutning till Danmark. Det kräver att vi återupplivar debatten om hur man bygger bästa möjliga förbindelse över Öresund, och den debatten kan ta rejäl fart först när finansieringsfrågan tydliggörs.

Kära svenska regering och riksdagsledamöter, erbjud nu den danska regeringen att finansiera ytterligare en fast förbindelse för vår gemensamma framtid över gränserna i norra Europa.

Läs också
 


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00