Debatt

Replik: Lägg bypolitiken åt sidan – utred Europaspåret för Skånes bästa

En ny fast förbindelse över Öresund måste kunna erbjuda lösningar vad gäller pendling, gods och fjärrtåg. Därför är inte Helsingborg/Helsingör-förbindelsen en fullgod lösning, skriver Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande Landskrona, i en replik.

Att endast ha en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark gör Sverige sårbart, och i det läge landet och Europa nu befinner sig i är det viktigt att ytterligare en förbindelse byggs, skriver debattören.
Att endast ha en fast förbindelse mellan Sverige och Danmark gör Sverige sårbart, och i det läge landet och Europa nu befinner sig i är det viktigt att ytterligare en förbindelse byggs, skriver debattören.Foto: Johan Nilsson/TT
Torkild Strandberg
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Peter Danielsson och Jan Björklund menar i en debattartikel den 18 maj att Europaspåret inte skulle lösa de utmaningar som finns när det gäller att knyta ihop Danmark och Sverige. Jag menar att det är precis tvärtom och delar Trafikverkets och Danmarks bedömning.

Helsingborg/Helsingör-förbindelsen är inte en fullgod lösning.

Läs också

Fler förbindelser behövs över Öresund

Öresundsregionen är i dag Skandinaviens största storstadsregion med stora pendlingsströmmar mellan Danmark och Sverige. Regionens vägar och järnvägsspår är hårt belastade, och det är länge sedan behovet av ännu en Öresundsförbindelse konstaterades. Att endast ha en fast förbindelse innebär att Sverige är sårbart, och i det läge landet och Europa nu befinner sig i är det viktigt att ytterligare en förbindelse byggs. Den uppfattningen delar jag med Danielsson och Björklund. I allt annat drar de fel slutsatser.

Av de alternativ som i dag finns till en ny fast förbindelse mellan Danmark och Sverige, är Europaspåret mellan Landskrona och Köpenhamn det enda alternativ som tillgodoser de grundläggande behoven för både pendling, långväga resande och godstrafik. HH-förbindelsen lyckas bara till viss del med ett av tre: pendlingen. Men även för pendlaren från Helsingborg är Europaspåret den snabbaste vägen till Köpenhamn med halva restiden mot vad en HH-förbindelse skulle ge. Med Europaspåret blir restiden från Helsingborg till Köpenhamn central endast 25 minuter.

I allt annat drar de fel slutsatser. 

Alla aspekter måste vara belysta inför den här typen av satsning och för att vi ska kunna möta de stora utmaningar vi står inför. Danielsson och Björklund glömmer att nämna hur den danske före detta transportministern tog emot utredningen av HH-förbindelsen och sa att det ”inte är det mest realistiska projektet”. Så låt oss i stället titta på en Öresundsförbindelse som på riktigt skulle gagna Öresundsregionen – och faktiskt lösa flera av de utmaningar Sverige står inför. En lösning som blir ett stort nationellt tillskott och som gagnar järnvägstransporter in i landet, men också vidare ut i Europa.

Kasta inte pengar i havet

Allt fler väljer att resa klimatsmart och regeringen vill se ännu mer gods flyttas från väg till järnväg. 2029 öppnas Fehmarn Bält-förbindelsen mellan Danmark och Tyskland. Då kommer det att bli riktigt trångt, både på den svenska och den danska sidan. Beräkningarna visar att godstågstrafiken kommer att fördubblas och efterfrågan på fjärrtåg kommer att öka kraftigt. Med regeringens ambition att flytta över mer gods från väg till järnväg, ser vi också att en andra förbindelse måste inkludera spår både för pendling, fjärrtåg och gods. Hur ska HH-förbindelsen, som endast tar pendeltåg, bidra till att avlasta Öresundsbron och möjliggöra för ökade godsvolymer på tåg? Var menar Danielsson och Björklund att godset ska ta vägen?

De behov som en ny förbindelse måste tillfredsställa tillgodoses inte av en HH-förbindelse. Att bygga den vore att kasta pengar i havet.

”Bara pendling räcker inte”

Jag konstaterar att Danielsson och Björklunds resonemang haltar betänkligt och det är intressant att de avfärdar Europaspåret – ett alternativ som inte ens har blivit ordentligt utrett. Vi har hört såväl SJ som Green Cargo säga att de tycker att Europaspåret är intressant och att de anser att det alternativet behöver utredas. Om Danielsson och Björklund på allvar vill hitta en hållbar lösning på de infrastrukturutmaningar som bara blir mer akuta, behöver de inse att en ny fast förbindelse över Öresund måste kunna erbjuda lösningar vad gäller pendling, gods och fjärrtåg. Bara pendling räcker inte. De danska perspektiven behöver integreras i en lösning, annars är det bara önsketänkande.

Bypolitiken måste läggas åt sidan. Nu gäller det att ha ett större perspektiv. Det är därför också Europaspåret måste utredas. Pendlare, näringslivet och inte minst skattebetalarna måste få svar på vilket alternativ som faktiskt är bäst för Skånes och Sveriges framtid. Jag tippar på Europaspåret!

Läs tidigare inlägg i debatten

Därför behövs en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Sverige går årligen miste om miljardbelopp på grund av olika gränshinder mellan Skåne och Danmark. Samtidigt går integrationen över sundet åt helt fel håll, skriver Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S), ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

Nämnda personer

Jan Björklund

Kommunstyrelsens förste vice ordförande (S) Helsingborg, ledamot (S) SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg
Gymnasieutbildning

Peter Danielsson

Andre vice ordförande (M) Sveriges kommuner och regioner
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1999)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00