Debatt

Därför behövs en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör

Sverige går årligen miste om miljardbelopp på grund av olika gränshinder mellan Skåne och Danmark. Samtidigt går integrationen över sundet åt helt fel håll, skriver Peter Danielsson (M) och Jan Björklund (S), ordförande respektive vice ordförande i kommunstyrelsen i Helsingborg.

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en vinst på flera plan, skriver debattörerna. 
En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en vinst på flera plan, skriver debattörerna. Foto: Björn Lindgren/TT
Jan Björklund
Peter Danielsson
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.

Trenden är tydlig: integrationen mellan Sverige och Danmark har kraftigt försämrats de senaste åren. Och det på flera plan. Persontrafiken rasar, arbetspendlandet dyker, flyttströmmarna viker och studenterna uteblir, visar en ny rapport från det oberoende Øresundsinstituttet som har undersökt utvecklingen under åren 2015-2021.

Utvecklingen går åt fel håll

Rapporten är dyster läsning. På hela sju av nio områden så går utvecklingen åt fel håll. Och det trots en högkonjunktur under perioden där arbetsgivare på båda sidor sundet har skrikit efter arbetskraft. Pandemin och gränskontrollerna har givetvis bidragit till den negativa utvecklingen, men det är långt ifrån hela sanningen. Även våra nationella politiker har ett ansvar. Under alltför lång tid har integrationen över sundet åsidosatts och satts på vänt.

Det måste få ett slut. Det är dags för beslutsfattare på båda sidor av sundet att stå upp för visionen om en gemensam region, visa på framtidstro och agera för att vända den negativa utvecklingen. Vi representerar två partier som är politiska motståndare och som ofta har olika syn på hur samhället ska organiseras. Men när det gäller behovet av en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är vi helt eniga och orsaken är enkel: den är bra för Skåne och den är bra för Sverige. 

En fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är en vinst på flera plan. Den leder till fler jobb, ökar investeringsviljan i regionen och minskar den geografiska sårbarheten sett till infrastruktur och transporter. Det sistnämnda är oerhört viktigt i en tid då omvärlden och det säkerhetspolitiska läget förändras snabbt.

”En realistisk plan”

En förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör är helt självfinansierande och efter ca 30 år i drift en ren inkomstkälla för staten. Inga skattemedel skulle användas och överskottet alltså gå tillbaka till medborgarna. Projektet har dessutom en realistisk plan för att faktiskt kunna byggas med stöd i båda länderna, gedigna utredningar i ryggen samt en strategisk analys på plats. Det som behövs är kompletteringar för att reda ut frågor av praktisk natur.

Under alltför lång tid har integrationen över sundet åsidosatts och satts på vänt.

Det är långt ifrån vad man kan säga om andra alternativ som ibland lyfts fram i debatten. Ta till exempel det så kallade Europaspåret, ett alternativ som skulle innebära godståg i centrala Köpenhamn, en fysisk avknoppning av norra Själland från Öresundsintegrationen som redan har avfärdats av flera danska transportministrar. Det hade dessutom rört sig om en betydligt högre kostnad.

Sverige går miste om miljarder

Kort sagt: Europaspåret kommer inte att byggas och det är på tiden att alternativet slängs i papperskorgen en gång för alla. Vi behöver i stället ägna kraft och energi åt att skapa en hållbar lösning som gynnar invånarna, näringslivet och klimatet. Och där är en förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör det bästa alternativet.

Förbindelsen mellan Helsingborg och Helsingör är inte en skånsk, dansk eller en svensk angelägenhet. Den är en förutsättning för att skapa en hållbar infrastruktur som knyter ihop Oslo i norr och Hamburg i söder med sikte på fler jobb och ökad tillväxt i en av världens mest dynamiska och innovativa regioner.

Vinsterna är många, förutsättningarna är tydliga och finansieringen är klar. Det enda som återstår är ett avtal mellan den svenska och danska staten. Och det är bråttom. För varje år går vi miste om miljarder i intäkter samtidigt som den geografiska sårbarheten ökar i takt med att säkerhetsläget förändras. Det är ohållbart. Sverige behöver en ny fast förbindelse i norra Öresund.


E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00