Valsystemet ska utredas – politisk veteran leder jobbet

UTREDNING. En gång i tiden var hon Sveriges yngsta minister genom tiderna. Nu ska 77-åriga Lena Hjelm-Wallén leda arbetet med att reformera valsystemet. Justitieminister Morgan Johansson (S) säger till Altinget att den parlamentariska kommittén har ett antal frågor att knäcka. 

Lena Hjelm-Wallén tar emot H.M Konungens Medalj av 12:e storleken vid en ceremoni år 2008.
Lena Hjelm-Wallén tar emot H.M Konungens Medalj av 12:e storleken vid en ceremoni år 2008.Foto: Anders Wiklund/TT
Johan Manell

Efter riksdagsvalet år 2018 och valet till Europaparlamentet år 2019 kom Valmyndigheten fram till att valen hade genomförts på ett korrekt, effektivt och rättssäkert sätt. Trots det tillsätter regeringen nu en parlamentarisk kommitté som ska se över delar av valsystemet.

– Vi har ett i grunden robust och tillförlitligt system. Men det innebär inte att man inte måste ta höjd för de utmaningar som finns framöver, säger justitieminister Morgan Johansson (S), till Altinget.

Säkerhetssamordning

En av frågorna som utredningen ska titta på är skyddet mot manipulation och informationspåverkan i samband med val. Där har både Säkerhetspolisen (Säpo) och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) sett att riskerna ökat på senare tid.

– Här pekar man bland annat på att det behövs ett samlat samordningsansvar kring säkerhetsfrågor kring valen, säger Johansson.

Familjeröstning

Fakta

Lena Hjelm-Wallén

Ålder: 77 år
Bor: Sala
Aktuell: Ska vara ordförande i den parlamentariska kommittén som ska utreda delar av valsystemet

Riksdagsledamot 1969-02

Ministerposter
 • Skolminister 1974-76
 • Utbildningsminister 1982-85
 • Biståndsminister 1985-91
 • Utrikesminister 1994-98
 • Vice statsminister 1995-02
Senaste utredningsuppdrag
 • Ordförande i Kommittén för arbetskraftsinvandring 2004-05
 • Ledamot i Grundlagsutredningen 2004-08
 • Vice ordförande i Kex-utredningen (översyn av krigsmaterielexport) 2014-15
Lena Hjelm-Wallén som nybliven skolminister 1974.
Lena Hjelm-Wallén som nybliven skolminister 1974. Foto: Jan Björsell/TT

Utredningen ska också se över hur man kan förebygga påverkan i vallokalerna, så kallad familjeröstning där exempelvis fler än en individ går in i samma valbås.

– Det är ju otillåtet i dag men där behövs starkare riktlinjer och ett mer resolut agerande från många håll, säger Johansson.

Fria att lämna förslag

Jag blev lite grann förvånad när man vände sig till mig. För jag har ju ändå varit borta från politiken ett tag.

Lena Hjelm-Wallén, Nyligen utsedd ordförande för valsystemsutredningen, tidigare vice statsminister

Utöver detta ska utredningen också bland annat utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ och se över hur man kan säkerställa synskadades valhemlighet. I slutändan kan det också komma fler förslag, det är upp till kommittén.

– Det finns ett antal frågor som den här utredningen ska knäcka. Men när vi ändå gör en parlamentarisk utredning ger vi dem också ett öppet uppdrag. Om det är något ytterligare de ser som behövs för att stärka valsystemet är de naturligtvis fria att lämna de förslagen, säger Morgan Johansson.

Veteran som ordförande

Utredningen ska genomföras som en parlamentarisk kommitté med representanter från samtliga riksdagspartier. Ordförande är den politiska veteranen Lena Hjelm-Wallén. Hon blev riksdagsledamot år 1969 och var Sveriges yngsta statsråd genom tiderna när hon blev skolminister, 30 år gammal, år 1974.

Efter att ha varit utbildningsminister, biståndsminister, utrikesminister och vice statsminister lämnade hon regeringen år 2002. I dag har hon inga politiska uppdrag.

– Jag blev lite grann förvånad när man vände sig till mig. För jag har ju ändå varit borta från politiken ett tag, säger hon till Altinget.

Vill nå enighet

Samtidigt tror hon att hennes långa erfarenhet ska göra att kommittén håller samman.

– Det är det viktiga, att man kan komma överens mellan partierna. För i den här typen av frågor ska man verkligen eftersträva enighet mellan partierna, säger hon.

Innan utredningen kan sätta igång ska partierna utse sina representanter. Hjelm-Wallén beskriver det som väntar ledamöterna som ett viktigt arbete.

– Det är inte grunderna i valsystemet utan delar och enheter i valsystemet som vi ska titta på. Men alla, även små, frågor inom valsystemet är väldigt viktiga för att man ska vara säker på att vi har fria och rättvisa val.

Nöjd minister

Morgan Johansson är mycket nöjd med att Lena Hjelm-Wallén tackat ja till rollen som ordförande i kommittén.

– Lena Hjelm-Wallén är ju en av Sveriges mest erfarna politiker. Hon har ett stort förtroende över partigränserna och har jobbat med sådana här frågor tidigare. Vi satt tillsammans i grundlagsutredningen för tio år sedan som tog fram den nya regeringsformen och tittade på angränsande frågor kring vallag och valssystem. Hon är väldigt väl lämpad för detta.

Bockar av JA-punkt

Utredningens deadline är den 15 oktober år 2021. Kommittédirektivet är ett samarbete mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna. Det har sin grund i punkt 73 i januariavtalet.

– Arbetet med att ta fram direktiven har gått mycket smidigt skulle jag säga, säger Johansson.

Dokumentation

Utredningen ska:

 • Analysera behovet av ett utpekat ansvar för samordning av säkerhetsfrågor vid val
 • Bedöma om skyddet mot påverkan på väljarna vid röstningen är tillräckligt eller om det kan stärkas
 • Utvärdera reformen med avskärmningar av valsedelställ och analysera behovet av åtgärder för att ytterligare minska riskerna för manipulationer av valsystemet
 • Föreslå åtgärder som kan förbättra möjligheten för väljargrupper med svårighet att med nuvarande röstningsförfarande utnyttja sin rösträtt.

Källa: Regeringen.se


Nämnda personer

Morgan Johansson

Vice ordförande i utrikesutskottet (S)
Fil. kand i statsvetenskap (Lunds uni., 1993)

E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00