Debatt

Tidigare gd: Staten borde satsa mer på SI

REPLIK. Det är märkligt att Emanuel Örtengren från Timbro menar att Sverige ska avstå från att arbeta med att stärka varumärket för Sverige. Staten borde satsa mer på Svenska institutet, skriver tidigare generaldirektör för Svenska institutet Olle Wästberg.

"Skälet till att ett land behöver kunskap och ett starkt varumärke är både ekonomiskt och politiskt"
"Skälet till att ett land behöver kunskap och ett starkt varumärke är både ekonomiskt och politiskt"Foto: Niels Ahlmann Olesen/Ritzau Scanpix
Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Olle Wästberg (L)
Tidigare statssekreterare i finansdepartementet, generalkonsul i New York, generaldirektör för Svenska institutet


Svenska näringslivet och svenska staten bildade tillsammans Svenska institutet (SI) 1945. Eftersom Sverige suttit på läktaren under andra världskriget fanns det ett starkt behov att i USA visa att Sverige var en tydlig demokrati och ett fritt land.

Sedan lades uppgiften att ge stipendier för unga från u-länder på SI. Det var ett av sätten att bygga nätverk mellan Sverige och den globala omgivningen. Så småningom blev SI först en gemensam stiftelse sedan en statlig myndighet.

Sverige etta

Uppgiften är tydlig: Att öka kunskaperna om Sverige, främja en positiv bild och att bredda internationella kontakter.

Människors association när de hör ordet Sverige är i hög grad välfärd och demokrati. Också god allmän funktion, effektivitet och låg korruption.

Människors association när de hör ordet Sverige är i hög grad välfärd och demokrati. Också god allmän funktion, effektivitet och låg korruption.

Olle Wästberg
Tidigare generaldirektör för Svenska institutet

Nyligen kom en rapport från Reputation institute som intervjuat 58 000 individer i världens främsta ekonomier. Sverige kom etta, följt av Schweiz, Norge, Finland. Det överensstämmer med flera andra undersökningar som gjorts under åtskilliga år.

Starkt varumärke

Gott rykte för ett land påverkar naturligtvis turism och investeringar. De flesta länder har motsvarigheter till Svenska institutet och satsar långt mer på detta än vi gör. Mest framstående är British Council. Andra myndigheter och organisationer är tyska Goetheinstitutet, spanska Cervantesinstitutet och franska Institut Français.

Skälet till att ett land behöver kunskap och ett starkt varumärke är både ekonomiskt och politiskt.

Om ett land ska ha framgång för sin utrikespolitik är det väsentligt att befolkningen i andra länder har en positiv inställning. Säkerhetspolitiken är särskilt viktigt för Sverige. Skulle vi bli anfallna måste vi få militärt stöd från andra demokratier. Då är det nödvändigt att befolkningen i de länder som skulle uppoffra sig för oss har en positiv bild av den svenska demokratin.

Volvo och Sverige

Sveriges goda rykte för effektivitet och god design var en viktig bas både för Volvos och Ikeas framsteg. När dåvarande Volvochefen Leif Johansson för en del år sedan träffade statliga Globaliseringsrådet fick han frågan vad Sverigebilden betydde för Volvo. Han menade att den var central: Volvo associeras med Sverige. Sedan ska Volvo kunna rekrytera internationella toppkrafter till att jobba på Hisingen.

Bemöta rena lögner

Sverige har ett allmänt starkt och positivt varumärke om man betänker att vi är ett litet land. Dock har Sverige de senaste åren börjat användas som verktyg av den internationella ultrahögern.

Medier som alt-right siten Breitbart i USA och rader av angrepp från ryskbaserade källor markerar Sverige och den svenska invandringspolitiken som något starkt negativt. Det gäller också HBTQ-personers rättigheter.

Därför är det viktigt att Sverige dels har möjlighet att bemöta rena lögner, dels kan ge en bred bild av vårt land. Självklart ska det inte vara ”propaganda”, utan ge en saklig bild.

Märkligt 

Mot denna bakgrund är det märkligt att Emanuel Örtengren menar att Sverige ska avstå från att arbeta med att stärka kunskap om och varumärket för Sverige.

Läs också

Satsa mer på SI

Att bistånd används för att sprida kunskap i u-länder om vår fungerande demokrati och till stipendier till u-lands-studenter är naturligtvis helt riktigt. Om biståndsmedel används mer generellt för att stötta det svenska varumärket är det felaktigt. Det skulle i så fall illustrera vad regeringar under lång tid har gjort som underminerat enprocentsmålet.

Eftersom vi är ett litet land och starkt internationellt beroende borde den svenska staten snarast satsa mer på Svenska institutet.

Dokumentation

Läs tidigare inlägg i debatten:

Timbro: Avveckla Svenska institutet

Svenska institutet ska öka omvärldens förtroende för Sverige. Men myndighetens kommunikation påminner stundtals mer om propaganda än om offentlig diplomati, skriver Emanuel Örtengren, Timbro.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00