Sverige sticker ut så in i Norden

ANALYS. I de flesta stora politiska frågor brukar Norden ha en samsyn. Coronakrisen är ett undantag. Medan Danmark, Norge och Finland går hårt fram med restriktioner sticker de, i sammanhanget, små svenska åtgärderna ut.

Sverige har täta band till sina nordiska grannar i många frågor. Det går att lyfta fram många enskilda exempel. Men det räcker nästan med att titta på hur den svenska regeringen beskriver länderna på sin officiella hemsida.

“Få länder står varandra så nära som Norge och Sverige”

“Sverige har en nära och god relation till Danmark”

“Sverige och Finland står idag närmare varandra än någonsin tidigare efter Finlands självständighet”

Utmanas

Den bilden av våra grannländer utmanas när det gäller coronakrisen. Det är svårt att påstå att Norge och Finland står Sverige närmare än någonsin. Och de goda relationerna med Danmark är nog lite mindre goda när danskarna beslöt sig för att stänga gränsen för svenskar medan det fortfarande är fritt fram för danskar att resa till Sverige.

Danmark i täten

Trenden under coronapandemin är att Danmark går hårdast fram och Norge och Finland följer efter. Kvar står Sverige och ser på.

När Danmark och Finland inför förbud mot folksamlingar med fler än 10 personer, inför Sverige förbud mot folksamlingar med fler än 500 personer (Norge har ett förbud på 50 personer).

När Danmark och Norge stänger skolorna, väntar Sverige en vecka innan vi "rekommenderar" undervisning på distans för gymnasier och universitet.

När Finland förbjuder resor till och från huvudstadsregionen Nyland, uppmanas Stockholmare "att tänka igenom om planerade resor inom Sverige verkligen är nödvändiga".

Osvenskt

Det svenska agerandet skapar huvudbry i våra grannländer. Sverige brukar ju ses som det mest försiktiga landet av dem alla. Men den här gången är det Sverige som är mest radikalt genom att gå mot strömmen.

Från flera håll har kritik hörts mot att den svenska regeringen och Folkhälsomyndigheten tar för lätt på virusets konsekvenser. Men den kritiken har börjat svalna när de ekonomiska konsekvenserna börjar bli kännbara. Samtidigt som Sverige än så länge faktiskt har klarat sig bättre än både Norge och Danmark också hälsomässigt.

Sverige har 248 konstaterade fall av coronasmittade per 1 miljon invånare. Motsvarande siffra i Danmark är 321 och i Norge 580, enligt statistik som SVT sammanställt.

Finland har än så länge klarat sig bäst med bara 160 fall per 1 miljon invånare.

Slut på danska verktyg

Vilket land som har valt rätt taktik är för tidigt att säga. Men hittills har Sverige en fördel. Varje åtgärd som begränsar människors rörelsefrihet och företagens möjligheter till affärer slår hårt mot ekonomin. 

Men kanske viktigare är att Sverige fortfarande har verktyg kvar i lådan. Vi kan fortfarande strama åt steg för steg utan att landet kollapsar eller att våra invånare tröttnar på förbuden.

I Danmark diskuteras nu ett förbud mot sammankomster på mer än 2-3 personer. Det enda steg landet sedan har kvar är ett totalt utegångsförbud. Vad gör man om heller inte det hjälper?

Tunn linje

För alla de nordiska statsministrarna är hanteringen av coronakrisen en fråga om politisk överlevnad. Lyckas de väl får de hjältestatus. Misslyckas de kan de vara i det närmaste säkra på att behöva se sig om efter nya jobb efter nästa val. Det är en tunn linje mellan hjälte och dåre i dessa tider.

Forrige artikel Krisen kan kosta Miljöpartiet riksdagsplatserna Krisen kan kosta Miljöpartiet riksdagsplatserna Næste artikel Sanna Rayman: Blott Sverige svensk coronakonsensus har? Sanna Rayman: Blott Sverige svensk coronakonsensus har?
Dousa: Stort antal riksdagspolitiker kostar mycket – och göder populism

Dousa: Stort antal riksdagspolitiker kostar mycket – och göder populism

DEBATT. Sedan mitten av mars har enbart 55 riksdagsledamöter medverkat vid omröstningar. Trots en kraftigt reducerad storlek har riksdagen kunnat fortsätta med sitt uppdrag. Det är dags att se över storleken på Sveriges lagstiftande församling – 55 är nog för få, men 349 är garanterat för många. Det skriver Benjamin Dousa.