Debatt

Surveyföreningen: S bortförklarar lågt valresultat

REPLIK. När valresultaten inte är bekväma kommer långsökta bortförklaringar. Vill Socialdemokraterna även förbjuda reklam publicerad från partier innan val, skriver Åke Wissing, ordförande i Surveyföreningen i en replik till S-ledamöter som vill begränsa opinionsmätningar.

Detta är en opinionsartikel som speglar skribentens åsikter.
Åke Wissing
Ordförande i Surveyföreningen


Vi i undersökningsbranschen hade förstått artikelförfattarnas ställningstagande om det hade kommit under mitten/slutet av 1900-talet.

En intressant notering är att samtliga åtta undersökningsföretag som redovisade partisympatier veckan närmast valet underskattade just Socialdemokraterna (med skattningar från 22,1 procent till 24,4 procent), medan SCB i maj samma år publicerade samma 28,3 procent för Socialdemokraterna som de också fick i valresultat.

Det är en långsökt bortförklaring till det relativt låga valresultatet att försöka skylla på opinionsundersökningsföretagens publiceringar. Vi i undersökningsbranschen är vana vid långsökta bortförklaringar när resultaten inte är bekväma för mottagaren.

Förbjuda partireklam

Ni vill värna om de demokratiska spelreglerna genom att reglera publicering av alla typer av partisympatiundersökningar, oberoende av hur seriöst uppbyggda opinionsundersökningar det rör sig om eller hur objektiva redovisningar de presenterar.

Är er tanke att låta åsikterna publiceras helt fritt i olika typer av sociala medier, till och med på valdagen, men att reglera/förbjuda objektiv information från opinionsundersökningsföretag?

Åke Wissing.
Ordförande i Surveyföreningen.

Ni funderar över vilken påverkan mätningarna har just i den tid då väljarna avlägger sina röster. Avvägningen sker mellan att värna demokratins spelregler och värna yttrandefriheten. Ja, det låter imponerande. Hur ska vi i så fall se på den reklam som publiceras från olika partier? Ska den tillåtas fram till och med några veckor före valet och sedan förbjudas några dagar eller veckor före valet. Avvägningen sker mellan att värna demokratins spelregler och värna yttrandefriheten.

Förbjuda objektiv information

Men efter millennieskiftet har vi fått nya förutsättningar när vi vill värna om de demokratiska spelreglerna. Ni kommenterar att mediebevakningen av valrörelsen blir mer och mer spelorienterad. Men den typen av spel anser ni tydligen inte behöver regleras.

Och hur ser ni på publicering i sociala medier. Är er tanke att låta åsikterna publiceras helt fritt i olika typer av sociala medier, till och med på valdagen, men att reglera/förbjuda objektiv information från opinionsundersökningsföretag? Det är att ”sila mygg och svälja kameler”.

Felaktigt antagande

I artikeln påstås att opinionsundersökningar veckorna före valet skulle påverka väljarna att frångå principen att väljarna röstar på det parti de sympatiserar mest med. Det är ett helt felaktigt antagande.

Förutsatt att den publicerade partisympatiundersökningen visar ett rättvisande resultat – vilket var fallet i de allra flesta mätningarna inför valet 2018 – ger det en påverkan som torde vara önskvärd ur såväl partipolitisk som teoretisk synvinkel.

"Surt sa räven"

Om det skulle vara så att de socialdemokratiska artikelförfattarna medvetet eller omedvetet främst är missnöjda över de låga opinionssiffrorna för Socialdemokraterna veckan före valet kanske det kan vara en tröst att veta att en sådan tendens är ganska vanlig för stora etablerade partier. ”Surt sa räven …”, men så var även fallet för exempelvis Moderaterna.

Dokumentation

Tidigare inlägg i debatten:

Inizio: Dåligt för demokratin att begränsa opinionsmätningar

Ju mer aktuell information väljaren har på valdagen desto bättre är det. Det gäller partiprogram, uttalanden, debatter och även väljarstöd, skriver Karin Nelsson på Inizio i ett svar till de S-ledamöter som vill reglera opinionsmätningar som görs nära inpå valet. 

Sifo: Tysta perioder före val påverkar demokratin

Frågan om förbud mot opinionsundersökningar före ett val är inte ny. Inte heller argumentet att de skulle påverka väljarna. Men risken med tysta perioder är att väljarna bara får höra den starkes röst. Det vore på riktigt en fara för demokratin, skriver Toivo Sjörén, Sifos opinionschef.

S-ledamöter: Reglera publicering av opinionsmätningar nära val

Väljarna bestämmer sig allt närmare valet för hur de ska rösta, och vi vet att opinionsundersökningarna påverkar väljarna. Vi anser att möjligheten att reglera publiceringar av opinionsundersökningar i nära anslutning till offentliga val bör ses över, skriver fem riksdagsledamöter från Socialdemokraterna.E-postPolitik på allvar

Få GRATIS nyheter och en daglig politisk överblick från Altinget

0:000:00