SD-kvinnor: Fel fokus i jämställdhetsdebatten

DEBATT. Varje beslutsfattare, man som kvinna, har en skyldighet att i första hand få rätt på den negativa utveckling vi noterar i samhället framför att kvotera på olika poster, skriver Carina Ståhl Herrstedt och Linda Lindberg, SD-kvinnor. 

Carina Ståhl Herrstedt
Ordförande, SD-kvinnor
Linda Lindberg
Vice ordförande, SD-kvinnor
 
Är kvotering verkligen lösningen på jämställdhet? Det enkla svaret från vår sida är nej, och därför har vi inte varannan damernas som utgångspunkt när vi sätter våra listor till de allmänna valen. Partiet tillsammans med kvinnoförbundet har arbetat aktivt för att fånga upp de kvinnor som vill och har ambitioner att positionera sig och axla uppdrag. På ett sunt sätt har partiet aktivt arbetat med att lyfta och se duktiga företrädare, unga som gamla, män som kvinnor. Vilket vi nu ser resultatet av på våra valsedlar runt om i landet.

Bredd av kompetens: ett vinnande koncept 

För oss är det ett vinnande koncept och en självklarhet att ha en bredd av kompetens och erfarenhet med såväl unga som gamla, män och kvinnor, i framskjutna positioner på alla nivåer. För att nå dit är inte kvotering rätt verktyg utan det är helt enkelt engagemang, kompetens, nätverk och utbildning som stärker alla individer. Riksdagen och resten av samhället tjänar givetvis på jämställdhet men kvinnor och män ska ta plats utifrån sin kompetens och inte utifrån sitt kön.

Inte ett problem att göra olika

Jämställdhet för oss är inte hur sammansättningen i styrelser och bolag ser ut. Majoriteten av landets medborgare har inte ens någon ambition att sitta i en bolagsstyrelse utan vill ha en fungerande vardag. Vår jämställdhetspolitik bygger på varje människas önskan att utefter sina egna ambitioner forma sitt liv. Helt fritt från politiska påtryckningar eller särbehandlingar. Om detta sedan skulle visa sig leda till att män och kvinnor inte gör allting på samma sätt, i exakt samma utsträckning, så betraktar vi inte det som problematiskt.

En stor förlust för jämställdheten 

Sverige har i jämförelse med majoriteten av världens länder länge legat i framkant vad gäller jämställdhetsarbetet. Vi är ett land med en lång tradition av att säkra kvinnors rättigheter med kvinnofridslagstiftning sedan tidig medeltid. Det betyder inte att det i dag saknas jämställdhetsproblem. De senaste åren har den upplevda otryggheten bland kvinnor ökat kraftigt, och antalet anmälda sexualbrott har ökat trots att anmälningsbenägenheten har minskat och det är en stor förlust i jämställdhetsarbetet. Vi menar att varje beslutsfattare, man som kvinna, har en skyldighet att i första hand få rätt på den negativa utveckling vi noterar i samhället framför att kvotera på olika poster.

Lös de stora problemen

I den offentliga jämställdhetsdebatten hamnar fokus ofta på en ojämn fördelning mellan män och kvinnor. Andra partier vill detaljstyra hur familjer ska fördela föräldraförsäkringen, hur många män respektive kvinnor som arbetar inom olika branscher eller styr företag. För Sverigedemokraterna handlar jämställdhetspolitik istället om att lösa de problem som slår ojämnt, snarare än att fördela dem jämt mellan könen. Vi fokuserar på att skapa möjligheter och förbättra livsvillkor, kön ska inte spela någon roll för huruvida ditt problem tas på allvar, ditt val accepteras och din rätt till självbestämmande respekteras.

Inför valet 2018 vill Sverigedemokraterna därför bland annat: 

1. I stället för genusteorier och kvotering genomföra verkliga förbättringar av arbetsvillkoren i kvinnodominerade yrken genom bland annat ökad rätt till heltid och slopa delade turer.

2. Förbättra kvinnors ekonomi genom förstärkt garantipension och bostadstillägg och förenkla möjligheten att föra över pensionsrätter.

3. Ta krafttag mot sexualbrottslighet genom rejält skärpta straff, möjliggöra för offentliga register av vissa sexualbrottsdömda och stärka polisens arbete med att säkra och spara DNA-bevis

Forrige artikel Replik: Sluta slå er för bröstet om klimatnytta Replik: Sluta slå er för bröstet om klimatnytta Næste artikel Debatt: Omlokaliseringar saknar strategi Debatt: Omlokaliseringar saknar strategi
Dousa: Stort antal riksdagspolitiker kostar mycket – och göder populism

Dousa: Stort antal riksdagspolitiker kostar mycket – och göder populism

DEBATT. Sedan mitten av mars har enbart 55 riksdagsledamöter medverkat vid omröstningar. Trots en kraftigt reducerad storlek har riksdagen kunnat fortsätta med sitt uppdrag. Det är dags att se över storleken på Sveriges lagstiftande församling – 55 är nog för få, men 349 är garanterat för många. Det skriver Benjamin Dousa.